W dniach 20-23 października 2011 roku już po raz ósmy odbędzie się w Gdańsku impreza pt. „Biografie Gdańskie – Dni Mniejszości Narodowych” nawiązująca do historycznych tradycji wielokulturowego Gdańska. Celem tego cyklu spotkań jest przybliżenie różnorodności oraz bogactwa mniejszości narodowych, które żyją i mieszkają wśród nas.


Pomysł gdańskich spotkań zrodził się w 2004 roku, po wejściu Polski do Unii Europejskiej. Idea wspólnoty dziedzictwa kulturowego, przy zachowaniu szacunku do odrębności państwowej i tzw. „małych ojczyzn”, jest bliska funkcjonowaniu Gdańska, który był i jest nadal tyglem kulturowym. To tutaj swój dom znalazły różne narodowości, które „zawierucha dziejowa” przygnała na ziemię gdańską i których kultura i zwyczaje odcisnęły piętno na kulturze miasta. W okresie największego rozkwitu w XVI i XVII wieku w Gdańsku żyli Niemcy, Polacy, Żydzi, Holendrzy, Szkoci. Wszyscy trwale wpłynęli na wizerunek Miasta.

Po II Wojnie Światowej do wyzwolonego i zniszczonego Gdańska zaczęli przybywać nowi mieszkańcy z różnych stron Polski, a razem z nimi przedstawiciele mniejszości narodowych. Pojawili się w Gdańsku ocaleni Żydzi, Tatarzy, Białorusini, Litwini, Ormianie. Pozostała też grupa Niemców. Znaleźli tu też swój dom Ukraińcy przesiedleni z ziem południowo-wschodniej Polski.
W 2004 roku podczas spotkań prezentowana była historia osiedlania się poszczególnych mniejszości narodowych w Gdańsku. W r. 2005 impreza nawiązywała do wydarzeń tak ważnych dla Polski i świata jak powstanie „Solidarności”. W 2006, tematem przewodnim spotkań były baśnie, legendy i podania mniejszości narodowych. W roku 2007 centralne miejsce przypadło kuchni i tradycjom kulinarnym mniejszości narodowych. W 2008 – tematem przewodnim spotkań były „Języki mniejszości”. Natomiast rok 2009 to temat „Religia, naród, tożsamość”. W roku 2010 tematem przewodnim była dwujęzyczność Europy.

iBedekerowy spacer – Wielokulturowość Gdańska

Nowością tegorocznej edycji „Biografii Gdańskich” będą koncerty w Stacji Orunia prezentujące muzykę współczesną inspirowaną tradycyjnym brzmieniem muzyki klezmerskiej, tatarskiej i ukraińskiej.
Organizatorem Dni Mniejszości Narodowych jest Miasto Gdańsk wspólnie z Białoruskim Towarzystwem Kulturalnym „Chatka”, Stowarzyszeniem Litwinów w Polsce, Muzułmańską Gminą Wyznaniową w Gdańsku, Towarzystwem Społeczno Kulturalnym Żydów w Polsce Oddział w Gdańsku, Związkiem Mniejszości Niemieckiej w Gdańsku i Oddziałem Pomorskim Związku Ukraińców w Polsce, oraz Stacja Orunia GAK.

Program:
16.30 Prezentacja postaci biskupa i poety Antanasa Baranauskasa – mniejszość litewska
ok. 17.15 20-lecie niezależności Ukrainy – prezentacja filmu dokumentalnego o wydarzeniach lat 1990–1991 na Ukrainie „16 dni. Rewolucja na granicie” (reżyser Lidia Czajka) oraz pokaz slajdów z obchodów rocznicy w Gdańsku i w Kijowie,
ok. 18.00 Prezentacja multimedialna białoruskiego artysty Koźmy Czuryły – z udziałem jego syna Marka Czuryły, prezesa Wielkopolskiej Rady Architektów.

Wstęp wolny.

Tytuł: Dni Mniejszości Narodowych – mniejszość litewska
Lokalizacja: Filia Gdańska WiMBP, ul. Mariacka 42/43, Gdańsk
Godzina rozpoczęcia: 16:30
Data: 2011-10-21
Godzina zakończenia: 18:30