Matura zaczęła się 5 maja 1975 r. o godz. 8:00. Zdawałam ją w IX Liceum Ogólnokształcącym w Gdańsku. Pisałam temat nr 3 – ledwo zdałam;)

Matura z języka polskiego 1975 r.

Matura z języka polskiego 1975 r.

Tematy pracy pisemnej, zapisane na śniadaniowej serwetce:

1 – Obrazy zbiorowości wiejskiej w literaturze polskiej na przestrzeni wieków

2 – Poezja Mickiewicza i Broniewskiego siłą wiodącą naród w trudnych czasach dziejów

3 – Konflikty przezywane przez bohaterów i sposób ich przedstawienia w twórczości Żeromskiego

4 – Jak w twórczości autorów polskich przejawia się doświadczenie klęski, niewoli i walki z okupantami?

5 – W jakim sensie adaptacja filmowa wybranych powieści poszerzyła twoją wiedzę o obyczajach, kulturze i stosunkach społecznych danej epoki.