W dniach 20-23 października 2011 roku już po raz ósmy odbędzie się w Gdańsku impreza pt. „Biografie Gdańskie – Dni Mniejszości Narodowych” nawiązująca do historycznych tradycji wielokulturowego Gdańska. Celem tego cyklu spotkań jest przybliżenie różnorodności oraz bogactwa mniejszości narodowych, które żyją i mieszkają wśród nas.

Komunikat Biura Prasowego UM w Gdańsku:

Pomysł gdańskich spotkań zrodził się w 2004 roku, po wejściu Polski do Unii Europejskiej. Idea wspólnoty dziedzictwa kulturowego, przy zachowaniu szacunku do odrębności państwowej i tzw. „małych ojczyzn”, jest bliska funkcjonowaniu Gdańska, który był i jest nadal tyglem kulturowym. To tutaj swój dom znalazły różne narodowości, które „zawierucha dziejowa” przygnała na ziemię gdańską i których kultura i zwyczaje odcisnęły piętno na kulturze miasta. W okresie największego rozkwitu w XVI i XVII wieku w Gdańsku żyli Niemcy, Polacy, Żydzi, Holendrzy, Szkoci. Wszyscy trwale wpłynęli na wizerunek Miasta.

Po II Wojnie Światowej do wyzwolonego i zniszczonego Gdańska zaczęli przybywać nowi mieszkańcy z różnych stron Polski, a razem z nimi przedstawiciele mniejszości narodowych. Pojawili się w Gdańsku ocaleni Żydzi, Tatarzy, Białorusini, Litwini, Ormianie. Pozostała też grupa Niemców. Znaleźli tu też swój dom Ukraińcy przesiedleni z ziem południowo-wschodniej Polski.
W 2004 roku podczas spotkań prezentowana była historia osiedlania się poszczególnych mniejszości narodowych w Gdańsku. W r. 2005 impreza nawiązywała do wydarzeń tak ważnych dla Polski i świata jak powstanie „Solidarności”. W 2006, tematem przewodnim spotkań były baśnie, legendy i podania mniejszości narodowych. W roku 2007 centralne miejsce przypadło kuchni i tradycjom kulinarnym mniejszości narodowych. W 2008 – tematem przewodnim spotkań były „Języki mniejszości”. Natomiast rok 2009 to temat „Religia, naród, tożsamość”. W roku 2010 tematem przewodnim była dwujęzyczność Europy.

iBedekerowy spacer – Wielokulturowość Gdańska

Nowością tegorocznej edycji „Biografii Gdańskich” będą koncerty w Stacji Orunia prezentujące muzykę współczesną inspirowaną tradycyjnym brzmieniem muzyki klezmerskiej, tatarskiej i ukraińskiej.
Organizatorem Dni Mniejszości Narodowych jest Miasto Gdańsk wspólnie z Białoruskim Towarzystwem Kulturalnym „Chatka”, Stowarzyszeniem Litwinów w Polsce, Muzułmańską Gminą Wyznaniową w Gdańsku, Towarzystwem Społeczno Kulturalnym Żydów w Polsce Oddział w Gdańsku, Związkiem Mniejszości Niemieckiej w Gdańsku i Oddziałem Pomorskim Związku Ukraińców w Polsce, oraz Stacja Orunia GAK.

Tytuł: Dni Mniejszości Narodowych – Urodziny Gminy Tatarskiej
Lokalizacja: Meczet, ul. Abrahama 1/2, Gdańsk
Godzina rozpoczęcia: 18:00
Data: 2011-10-20