W ramach cyklu spotkań „Politechnika Otwarta”, odbyła się promocja książki prof. Jakuba Szczepańskiego „Architektura zespołu Politechniki Gdańskiej”.

Od prawej: Jakub Szczepański i Jan Daniluk

Od prawej: Jakub Szczepański i Jan Daniluk

Na tę książkę czekały nie tylko osoby emocjonalnie związane z uczelnią, ale także ogromne grono miłośników Gdańska, wszak uczelnia wpisuje się w historię miasta, a jej kampus jest wspaniałą lekcją architektury miasta. 

Promocja książki nie mogła się odbyć w innym miejscu niż Gmach Główny Politechniki Gdańskiej, czyli samo serce uczelni. Upał, który w tym dniu doskwierał mieszkańcom miasta, nie przeszkodził pasjonatom Gdańska i sympatykom profesora (dla wielu Kuby)dotrzeć na spotkanie, które składało się z krótkiego wykładu o zespole budynków uczelni, rozmowy z historykiem dr. Janem Danilukiem (dla wielu Jankiem) oraz spaceru po kampusie. Zamknięciem spotkania było podpisywanie książki przez autora. 

Bohater wieczoru z ogromną estymą wspomniał zmarłego niedawno Rektora Politechniki Gdańskiej – prof. Jacka Namieśnika, dzięki któremu książka została wydana. Drugą (a może pierwszą?:)) osobą mająca wpływ na powstanie książki jest Katarzyna Szczepańska (dla wielu Kasia), czyli żona, której uczestnicy spotkania podziękowali brawami. Kasia i Kuba to najbardziej rozpoznawalna wrzeszczańska para – trudno temu zaprzeczyć;)

Opowiadając o historii i architekturze zespołu uczelni, Jakub Szczepański zwięźle opowiedział o książce, którą przekazał do rąk czytelników. We wstępie do wydania czytamy:

Dzieje gdańskiej uczelni są ważnym elementem politycznej historii Gdańska, a jej budynki i układ przestrzenny są dokumentami przemian architektury XX wieku. Niezależnie od będacej przedmiotem dyskusji ciągłości lub nieciągłości dziejów uczelni jako instytucji prowadzącej badania naukowe i kształcącej studentów, jej architektura stanowi jednolitą całość.

Architektura zespołu Politechniki Gdańskiej

Architektura zespołu Politechniki Gdańskiej

Po opatrzonej zdjęciami prezentacji, przyszedł czas na rozmowę z Janem Danilukiem. Zapraszam do jej wysłuchania:

 

Spacer prowadził śladami najstarszych obiektów, a wędrówka zakończyła się Audytorium Chemii. Zapraszam do obejrzenia filmowej relacji. Jakość tejże jest adekwatna do warunków, czyli relacjonowania na żywo (Facebook).


iBedekerowy spacer po kampusie Politechniki Gdańskiej i okolicy