We wtorek, 25 czerwca, odbyło się kolejne posiedzenie Rady Programowej Wielkiej Alei Lipowej w Gdańsku. W trakcie spotkania wyłonieni przez GZDiZ wykonawcy, przedstawili zakres czynności, których wykonania się podjęli.

Wielka Aleja

Gospodarzem spotkania był Z-ca Dyrektora ds. Przestrzeni Publicznej – Michał Szymański, który do zabrania głosu zaprosił Dominikę Szczypińską (badania drzewostanu), Aurelię Bladowską (kwerenda historyczno-archiwalna) i Krzysztofa Dyrdę (badania archeologiczne). 

Dominika Szczypińska z warszawskiej firmy Garden Art poinformowała, że badania inwentaryzacyjne drzewostanu rozpoczęły się dwa tygodnie temu, a obejmują próbę kontrolną trzydziestu drzew Wielkiej Alei i dziesięciu z Parku Steffensów. Do pracy przystąpił zespół architektów krajobrazu, mykologa (badanie grzybów), ornitologa i gleboznawcy. Zostały pobrane torebki gleby, badany jest aparat asymilacyjny drzew; kolejny materiał zostanie pobrany na przełomie sierpnia i września. Dla całej próby kontrolnej określony zostanie stopień dostępności wody opadowej. 
Każde drzewo będzie miało stworzoną metryczkę ze stanem zdrowia i położeniem oraz zostanie oznaczone. Wszystkie okazy otrzymają odpowiednią klasę witalności – bardzo dobrą, średnią lub obumierającą. 
Do końca sierpnia zakończy się inwentaryzacja, badania będą trwały do końca września. 

– Dzisiaj na trzech drzewach widzieliśmy okazy pachnicy, czyli podlegającego ochronie chrząszcza. To nasza wielka radość – dodała pani Dominika. 

Aurelia Bladowska zapowiedziała wykonanie kwerendy historyczno-archiwalnej, opierającej się w głównej mierze na poszukiwaniach informacji w berlińskich archiwach.
– A może pojawią się jakieś nowe informacje dotyczące założyciela Wielkiej Alei? – z nadzieją w głosie mówiła doktorantka Studium Doktoranckiego Historii, Historii Sztuki i Archeologii Uniwersytetu Gdańskiego.

Krzysztof Dyrda z Muzeum Archeologicznego w Gdańsku zapowiedział wykonanie dwudziestu wykopów sondażowych. Prace rozpoczną się na początku lipca na pasach zieleni. Tygodniowo będzie wykonywanych pięć poletek o szerokości około 1 metra i długości około 8 oraz głębokości do 2 metrów, prostopadłych w stosunku do jezdni. Teren prac będzie wyraźnie oznaczony.
Celem badań jest ustalenie układu nawarstwień, co pozwoli stwierdzić jak teren dzisiejszej Wielkiej Alei wyglądał przed jej powstaniem. Bardzo ważne jest też  odkrycie elementów nawodnienia grawitacyjnego. 
Koncepcja przewiduje powstanie poletek badawczych w powiązaniu z ważnymi historycznie miejscami. Duże nadzieje archeolodzy pokładają w pracy detektora metalu. 

Archeolog zapowiedział, że trudność materii do badań jest bardzo wysoka, ponieważ niestety nieprzewidywalna jest podziemna infrastruktura. 

Celem pracy Rady Programowej Wielkiej Alei jest stworzenie koncepcji rewaloryzacji zabytku. Kolejne posiedzenie Rady odbędzie się na przełomie września i października, kiedy będą już wyniki prowadzonych badań.