W Instytucie Kultury Miejskiej odbyło się kolejne spotkanie z cyklu Akademia Gdańska. Jan Daniluk z Muzeum Sopotu wygłosił prelekcję zatytułowaną „Tożsamość międzywojennego Gdańska w perspektywie pomników i tablic pamiątkowych”.
Koordynatorką cyklu Akademia Gdańska jest Dominika Ikonnikow. Relację filmową z wydarzenia przygotował Mirosław Koźbiał.