Muzeum Historyczne Miasta Gdańska zaprasza na wystawę „Dzieje pieniądza papierowego na ziemiach polskich”.

Projekt W. Andrzejewski

Doczekaliśmy się czasów, w których obracamy pieniędzmi nawet ich nie oglądając. Jedynym śladem po dokonywanych przelewem czy plastikową kartą transakcjach jest zmiana salda na rachunku bankowym. Trochę to bezduszne, bo tracimy w ten sposób kontakt ze… sztuką. Jak to możliwe? Odpowiedź jest prosta: Każdy banknot to przecież mała grafika.

Szansę na docenienie urody banknotów daje wystawa „Dzieje pieniądza papierowego na ziemiach polskich”. Przygotowano ją w Ratuszu Głównego Miasta Gdańska z myślą o pokazaniu tej części zbiorów Muzeum Historycznego Miasta Gdańska, do których zwiedzający nie mają na co dzień dostępu. A to dlatego, że banknoty są wyjątkowo kruche, źle znoszą działanie światła. Stąd i wystawa nie potrwa długo – ledwie do 17 marca.

– Najstarsze z prezentowanych banknotów pochodzą z czasów powstania kościuszkowskiego – mówi Tomasz Olkowski z Gabinetu Numizmatycznego MHMG, kurator wystawy. – To właśnie wtedy wprowadzono w Polsce pieniądze papierowe. Emisja miała pokryć koszty prowadzonej wojny, ale kiedy powstanie upadło, ludziom pozostały bezwartościowe papiery. ciąg dalszy w tekście Marka Barskiego

Tytuł: Wystawa – Dzieje pieniądza papierowego na ziemiach polskich
Data rozpoczęcia: 2012-12-01
Godzina rozpoczęcia: 10:00
Data zakończenia: 2013-03-17
Godzina zakończenia: 16:00