Europejskie Centrum Solidarności zaprasza do projektu Młodzi Solidarni | Rewolucje i Wybory.

W programie m.in.: 
* Przenośna Szkoła Muralu Iwony Zając warsztaty technik szablonowych
* promocja idei warsztaty projektowania plakatów z zespołem Bang Bang Design
* wystawa w Instytucie Sztuki Wyspa
* zwiedzanie wystaw, warsztaty archiwistyczne, interpretacji fotografii, twórcze.

Ważne daty:

* do 18 stycznia 2013: nadsyłanie deklaracji uczestnictwa oraz projektów rekrutacyjnych
* luty-maj 2013: warsztaty
* 4 czerwca 2013: wernisaż oraz zwiedzanie wystaw i stoczni, warsztaty archiwistyczne, historyczne, interpretacji fotografii, twórcze.

Program projektu Młodzi Solidarni | Rewolucje i wybory:

I. Rekrutacja uczestników na drodze konkursu

do 18 stycznia 2013 | złożenie deklaracji uczestnictwa i nadsyłania prac konkursowych
31 stycznia 2013 | ogłoszenie wyników konkursu rekrutacyjnego

II. Warsztaty

* 8-10 lutego 2013

– Zrozumieć rewolucje | warsztaty historyczno-obywatelskie
– „Drogi do Wolności” | oprowadzanie po wystawie
– Opowieści z centrum wydarzeń | spotkanie ze świadkiem
– Między dokumentem a wiedzą | warsztaty archiwistyczne
– Krytyczna analiza fotografii | warsztaty interpretacyjne
– Uwaga twórczość | zapoznanie z różnymi koncepcjami i technikami artystycznymi
– Solidarność i stocznia oczami artystów | przegląd twórczości

* 5-10 marca 2013

– Przenośna Szkoła Muralu | warsztaty artystyczne Iwony Zając
– Rewolucje i wybory historycznie i współcześnie? | warsztaty dramowe
– Jak się tworzą ruchy społeczne? | warsztaty z zakresu partycypacji społecznej
– Historia żywa | warsztaty z zakresu tworzenia reportażu oraz pracy z pamięcią
– Młodzi kreatywni | trening twórczego i krytycznego myślenia
– Współdziałaj! | warsztaty z zakresu komunikacji i współpracy

* 12-14 kwietnia 2013

– Promocja idei | warsztaty projektowania materiałów promocyjnych projektu z Bang Bang
– Design
– Moja własna wystawa | przygotowanie i redakcja tekstów do katalogu

* 10-12 maja 2013

– Już za chwilę… | podsumowanie projektu, przygotowanie wystawy oraz wernisażu
– JA – artysta, artystka | warsztaty z zakresu autoprezentacji
– Podaj dalej! | opracowanie scenariusza warsztatów kaskadowych, podczas których uczestnicy projektu podzielą się zdobytym doświadczeniem
– Subiektywna Linia Autobusowa | zwiedzanie stoczni

III. Finał projektu

* 4 czerwca 2013

– Międzypokoleniowe wybory i rewolucje | warsztaty prowadzone przez uczestników projektu
– Rewolucje i wybory | wernisaż

Szczegóły projektu na stronie – www.ecs.gda.pl