Gdańsk będzie miał kolejną atrakcję. W poniedziałek nastąpi oficjalne otwarcie infrastruktury powstałej w ramach Programu Ożywienia Dróg Wodnych, a konkretniej mówiąc tramwaju wodnego.

Program imprezy przewiduje m.in. podsumowanie projektów: „Program Ożywienia Dróg Wodnych w Gdańsku oraz „Budowa mostu zwodzonego nad śluzą w Przegalinie”, rozdanie nagród w konkursie plastycznym dla dzieci „Tramwaj wodny w Gdańsku – konkurs plastyczny dla dzieci”, możliwość zwiedzania przystani i przejażdżki tramwajem wodnym. W uroczystości udział weźmie prezydent Gdańska Paweł Adamowicz oraz władze województwa pomorskiego.

Przypominamy projekt „Program Ożywienia Dróg Wodnych w Gdańsku” składał się z dziesięciu zadań inwestycyjnych:

• Budowa przystanku tramwaju wodnego na Westerplatte,
• Budowa przystanku tramwaju wodnego przy Narodowym Centrum Żeglarstwa,
• Budowa przystanku tramwaju wodnego przy ul. Wiosny Ludów,
• Budowa przystanku tramwaju wodnego Zielony Most,
• Budowa przystanku tramwaju wodnego przy Twierdzy Wisłoujście – Nabrzeże Barek,
• Budowa przystanku tramwaju wodnego Targ Rybny,
• Budowa przystanku tramwaju wodnego Stogi –lokalizacja – Gdańsk Górki Zachodnie,
• Budowa przystani przy ul. Żabi Kruk dla jednostek pływających,
• Budowa przystani żeglarskiej przy ul. Sienna Grobla II,
• Budowa przystani żeglarskiej przy ul. Tamka.

„Program ożywienia dróg wodnych w Gdańsku” realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Oś priorytetowa 6 – „Polska gospodarka na rynku międzynarodowym”, Działanie 6.4 – „Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym”. Całkowity koszt projektu to 37 048 437 zł, wysokość dofinansowania z UE wynosi 17 074 128 zł.

Tytuł: Uroczyste otwarcie tramwaju wodnego
Lokalizacja: Nowa przystań żeglarska przy ul. Tamka 1, Gdańsk
Godzina rozpoczęcia: 12:00
Data: 2012-06-04