Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz i Prezes Stowarzyszenia „Godność” Czesław Nowak zapraszają na uroczystość odsłonięcia pomnika Papieża Jana Pawła II i Prezydenta Ronalda Reagana.

Komunikat prasowy:

Papież Jan Paweł II i Prezydent Ronald Reagan spotkali się po raz pierwszy w 1982 roku w Watykanie. Od tego momentu konsekwentnie domagali się zaprzestania represji wobec opozycji i prawa Polski do niepodległego bytu. W czerwcu 1987 roku miała miejsce pamiętna wizyta Jana Pawła II na gdańskiej Zaspie. Kilka miesięcy później, we wrześniu tego samego roku dochodzi do kolejnego spotkania Jana Pawła II i Ronalda Reagana, tym razem w Miami na Florydzie. Trzy lata po tym spotkaniu, we wrześniu 1990 roku Prezydent Stanów Zjednoczonych Ronald Reagan składa kwiaty pod pomnikiem Poległych Stoczniowców w Gdańsku.

Dzięki słowom poparcia i otuchy wypowiedzianym podczas wizyt Papieża Jana Pawła II oraz działaniom Prezydenta Ronalda Reagana w latach 1982-88, Polacy umocnili się w przekonaniu o słuszności swojej walki o niepodległość i demokrację.

Odsłaniany w 25 rocznicę spotkania Jana Pawła II i Ronalda Reagana w Miami pomnik, powstał na podstawie zdjęcia wykonanego we wrześniu 1987 roku przez Scotta Stewarda z Associated Press.

Inicjatywę jego powstania zawdzięczamy Stowarzyszeniu „Godność” z Gdańska, które zrzesza byłych działaczy NSZZ „Solidarność” i więźniów politycznych z lat 1980-89.

Pomnik ma przypominać mieszkańcom Gdańska i wszystkim odwiedzającym nasze miasto turystom o roli, jaką Papież Jan Paweł II i Prezydent Ronald Reagan odegrali w historii Polski, a także być świadectwem przyjaźni dwóch wybitnych osobowości.

Tytuł: Uroczyste odsłonięcie pomnika Papieża Jana Pawła II i Prezydenta Ronalda Reagana
Lokalizacja: Park Prezydenta Ronalda Reagana, Gdańsk-Przymorze
Godzina rozpoczęcia: 16:00
Data: 2012-07-14