Instytut Historii PAN oraz Muzeum Narodowe w Gdańsku zaprasza na sympozjum „Prusy Królewskie, Prusy Zachodnie – bilans badawczy”.

Komunikat prasowy:

Sympozjum, organizowane wspólnie przez Instytut Historii PAN i Muzeum Narodowe w Gdańsku, będzie próbą przeanalizowania dotychczasowego stanu wiedzy historycznej dotyczącej Prus Królewskich i Prus Zachodnich, a także wielu aspektów ich historii. Sympozjum towarzyszyć będzie promocja książki pod redakcją prof. Edmunda Kizika „Prusy Królewskie. Społeczeństwo, kultura, gospodarka 1454 – 1772. Szkice z dziejów.”

Część I: Prusy Królewskie w okresie staropolskim:

* 9.00 – 9.15: Przywitanie uczestników sympozjum przez Wojciecha Bonisławskiego, dyrektora Muzeum Narodowego w Gdańsku oraz prof. Edmunda Kizika (Instytut Historii PAN)
* 9.15 – 9.35: prof. dr hab. Jerzy Dygdała (Instytut Historii PAN) – Uwagi o stanie badań nad dziejami politycznymi Pomorza Nadwiślańskiego w dobie nowożytnej
* 9.40 – 10.00: prof. dr hab. Jacek Wijaczka (Instytut Historii i Archiwistyki UMK, Toruń) – Podstawowe problemy badaczy gospodarki Prus Królewskich w czasach nowożytnych
* 10.05 – 10.25: Sławomir Kościelak (Instytut Historii UG) – Kontrreformacja w Prusach Królewskich w XVI – XVIII wieku. Postulaty badawcze.
* przerwa na kawę
* dyskusja
* 11.00 – 11.20: dr hab. prof. UG, Jacek Tylicki, (Instytut Historii Sztuki UG) – O perspektywach badań nad malarstwem i rysunkiem w Prusach Królewskich
* 11.25 – 11.45: dr Jacek Kriegseisen (Instytut Historii Sztuki UG) – Nowożytna sztuka zdobnicza (rzemiosło artystyczne) w Prusach Królewskich. Stan badań, problemy i postulaty badawcze
* 11.50 – 12.10: dr Grzegorz Bukal, (Politechnika Gdańska) – Uwagi do badań nad fortyfikacjami w Prusach Królewskich w epoce nowożytnej
* dyskusja
* przerwa na obiad

Część II: Prusy Królewskie – Prusy Zachodnie. Różne postacie zacofania i modernizacji:

* 13.30 – 13.50: dr hab. Adam Szarszewski (Uniwersytet Medyczny w Gdańsku) – Nadzór stanu higieny i statusu epidemiologicznego w miastach Prus Królewskich w XVI-XVIII w. Postulaty
badawcze
* 13.55 – 14.15:dr Ewa Barylewska-Szymańska (Instytut Historii PAN, Muzeum Historyczne w Gdańsku), dr Zofia Maciakowska (Instytut Historii PAN) – Urbanistyka i architektura Prus Królewskich i Prus Zachodnich. Postulaty badawcze
* 14.20 – 14.40:prof. dr hab. Szczepan Wierzchosławski (Instytut Historii PAN, Instytut Historii i Archiwistyki UMK, Toruń) – Wrogość czy koegzystencja? Codzienne relacje Polaków i Niemców na Pomorzu Nadwiślańskim przed I wojną światową (zarys problematyki).
* 14.45 – 15.00:dr Tomasz Rembalski (Instytut Historii UG) – Badania nad drobną szlachtą kaszubską w Prusach Zachodnich w XIX wieku (komunikat).
* 15.00 – 15.20:prof. dr hab. Edmund Kizik (Instytut Historii PAN) – Jak badać kulturę życia codziennego w Prusach Królewskich / Zachodnich w XVIII i pierwszej połowie XIX w.?
* dyskusja – zakończenie sympozjum

16.00: promocja tomu Prusy Królewskie. Społeczeństwo, kultura, gospodarka 1454-1772, pod red. Edmunda Kizika, Gdańsk 2012 (wyd. Muzeum Narodowe w Gdańsku) organizatorzy sympozjum: Muzeum Narodowe w Gdańsku, Instytut Historii PAN – Pracownia Historii Gdańska i Dziejów Morskich Polski (Gdańsk), Pracownia Historii Pomorza i Krajów Bałtyckich (Toruń) Gdańsku)

Tytuł: Sympozjum „Prusy Królewskie, Prusy Zachodnie – bilans badawczy”
Lokalizacja: Oddział Sztuki Dawnej, Muzeum Narodowe w Gdańsku, ul. Toruńska 1
Godzina rozpoczęcia: 9:00
Data: 2013-01-24