W Domu Uphagena odbył się wykład zatytułowany „Przełamywanie architektury modernistycznej w Gdańsku”. Prelegentem był Józef Tarnowski.

modernizm w GdańskuWykład wpisał się w cykl „Kultura dawnego Gdańska”, a gospodynią spotkania  była Zofia Maciakowska.

Modernizm w architekturze Gdańska przełamywany był dwukrotnie. Po raz pierwszy pod koniec lat dwudziestych XX wieku, w imię architektury prawdziwie nowoczesnej, zanim jeszcze na szerszą skalę zaistniał. Po raz drugi w latach osiemdziesiątych i na początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku, kiedy modernizm niemal całkowicie zmonopolizował ruch budowlany, w imię architektury postmodernistycznej, która zastąpiła modernizm w roli architektury prawdziwie nowoczesnej. Prekursorami tej drugiej rewolty byli Ryszard Semka, Leopold Witold Taraszkiewicz i Szczepan Baum.

Prelegent Józef Tarnowski jest doktorem habilitowanym (Uniwersytet Gdański). Jest autorem ponad sześćdziesięciu publikacji naukowych z dziedziny historii filozofii, estetyki i architektury, a także redaktorem lub współredaktorem siedmiu monografii naukowych oraz czterech numerów czasopisma naukowego „Estetyka i Krytyka”.

Relację filmował przygotował Mirosław Koźbiał.

Działalność Domu Uphagena