Katedra Konserwacji i Restauracji Tkanin Zabytkowych Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, we współpracy z Muzeum Narodowym w Gdańsku, ma zaszczyt zaprosić na prezentację projektu badawczego.

Muzeum Narodowe w Gdańsku

Tytuł projektu brzmi: „Interdyscyplinarne opracowanie naukowe zespołu 192 średniowiecznych paramentów liturgicznych z kościoła mariackiego w Gdańsku, przechowywanego obecnie w Muzeum Narodowym w Gdańsku, ze szczególnym uwzględnieniem badań technologiczno-technicznych”.
Muzeum zaprasza na warsztat – sesję „Zauroczeni”,  prezentującą uczestników oraz koncepcję i założenia projektu badawczego nad tkaninami średniowiecznymi ze zbiorów Muzeum Narodowego w Gdańsku.

Tytuł: Muzeum Narodowe w Gdańsku – średniowieczne tkaniny
Lokalizacja: Oddział Sztuki Dawnej, Muzeum Narodowe w Gdańsku, ul. Toruńska 1, Gdańsk
Godzina rozpoczęcia: 10:00
Data: 2014-10-23
Godzina zakończenia: 15:00