Miasto Gdańsk zaprasza na spotkanie konsultacyjne dotyczące założeń projektowych przebudowy Placu Ks. Gustkowicza w Gdańsku, tym razem z mieszkańcami południowej części Nowego Portu (na południe od ul. Wolności i na zachód od ulicy Ks. Góreckiego).

Komunikat Biura Prasowego UMG:

Niezagospodarowany plac w ramach działań wpisanych w projekt rewitalizacji dzielnicy ma stać się atrakcyjną przestrzenią i przede wszystkim miejscem przyjaznym dla mieszkańców.

Główny plac dzielnicy, w ramach działań inwestycyjnych, zostanie przebudowany i zmodernizowany. Wyłoniony został już wykonawca projektu budowlanego. Konsultacje prowadzone są w trzech różnych lokalizacjach i mają na celu uzyskanie jak najszerszej opinii mieszkańców na temat planowanego przedsięwzięcia. – Chcemy poznać uwagi mieszkańców, zyskać ich aprobatę dla zaproponowanych rozwiązań. Ważne są dla nas propozycje mieszkańców, które przyczynią się, do tego że Plac Gustkowicza stanie się atrakcyjną przestrzenią publiczną dla wszystkich mieszkańców dzielnicy, zarówno dla dzieci, młodzieży, jak i osób dorosłych – wyjaśnia Grzegorz Sulikowski, kierownik Referatu Rewitalizacji. Pierwsze spotkanie odbyło się 16 stycznia. – Zdaniem uczestników spotkania przestrzeń ta powinna mieć charakter zarówno reprezentacyjny, jak i rekreacyjny oraz wypoczynkowy, powinny odbywać się tam także działania artystyczne. Oświetlenie parkowe, zieleń, plac zabaw – to niektóre ze zgłoszonych podczas spotkania pomysłów na zagospodarowanie placu – informuje Sulikowski.

Po przeprowadzeniu konsultacji przygotowany zostanie ostateczny projekt, który uwzględniał będzie uwagi i pomysły mieszkańców. Rozpoczęcie prac planowane jest w 2014 roku.

Zagospodarowanie Placu Ks. Gustkowicza realizowane będzie, jako element projektu „Rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku”, który współfinansowany jest przy udziale Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 3.2.1_1, Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013.

Rewitalizacja Nowego Portu

Projekt rewitalizacji Nowego Portu, obejmuje zarówno działania o charakterze przestrzennym, jak i społecznym. W ramach rewitalizacji na potrzeby CSW „Łaźnia 2” zaadaptowany i przebudowany został budynek dawnej łaźni, przy ul. Strajku Dokerów 5. – Budynek ten będzie przestrzenią do realizacji wpisanych w projekt rewitalizacyjny działań artystycznych, kulturalnych i społecznych na rzecz społeczności lokalnej. Projekty społeczne w otwartej oficjalnie 15 grudnia „Łaźni 2” rozpoczną się w tym roku, a bogata oferta działań skierowana będzie do wszystkich mieszkańców dzielnicy. Oprócz warsztatów edukacyjnych, literacko-plastycznych, czy graficznych w budynku „Łaźni 2” działać będzie także mediateka oraz kameralna sala kinowa. Projekty społeczne, zarówno już realizowane, jak i te które rozpoczną się niebawem wspierać mają rozwój, aktywizację i integrację społeczności Nowego Portu. Taką rolę bez wątpienia pełni działający w Nowym Porcie Dom Aktywnego Mieszkańca. To projekt realizowany przez rewitalizacyjnego partnera Miasta – Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta. Dom Aktywnego Mieszkańca działa przez pięć dni w tygodniu, a mieszkańcy każdego dnia korzystać mogą z innego rodzaju aktywności. W ramach działań inwestycyjnych przebudowany i zmodernizowany zostanie główny plac dzielnicy – Plac Ks. Jana Gustkowicza. Wymieniona zostanie nawierzchnia placu, ulic i chodników, będzie też więcej zieleni. Przed Nowym Portem wciąż jeszcze wiele rewitalizacyjnych wyzwań, wiele jednak już zostało zrobione. Rozwiązane zostały problemy sygnalizowane przez mieszkańców podczas opracowywania programu rewitalizacji tej dzielnicy. Poprawiła się nawierzchnia ulic i stan torowisk. W ramach Gdańskiego Programu Komunikacji Miejskiej wymienione zostały bowiem stare torowiska, gruntownie przebudowane zostały także ulica Rybołowców oraz fragmenty ulic Wolności i Strajku Dokerów. Koszt projektu rewitalizacji Nowego Portu to ponad 20 mln złotych. 70 proc. tej kwoty to środki unijne.

Tytuł: Spotkanie dotyczące przebudowy Placu Ks. Gustkowicza
Lokalizacja: Sala wystawiennicza Stowarzyszenia Nowy Port Sztuki, ul. Wyzwolenia 49, Gdańsk
Data: 2013-01-30
Godzina rozpoczęcia: 17:00