W dniach 6.10 – 10.10 2021 r. odbędzie się 15. edycja All About Freedom Festiwal, na który przejmującymi i wysoce humanistycznymi słowami zaprasza wraz z zespołem dyrektor ECS Basil Kerski: „NADZIEJA MIMO WSZYSTKO”

„Pandemia, zmiany klimatu, migracje, ograniczenia pandemiczne życia publicznego – wszystkie wywołują lęk i poczucie zagrożenia, dostarczają trudnych przeżyć emocjonalnych i generują niepewność ekonomiczną, a przy tym tworzą koniunkturę dla populizmów, autorytaryzmów i spiskowych teorii. Artystyczny namysł nad wolnością nabiera wyjątkowego wydźwięku. Dla demokracji to czas wyzwań. Demokraci nie mogą być teraz bierni, aby dać odpór wrogom wolności, potrzeba im wyobraźni, wrażliwości i solidarności. Nam wszystkim potrzeba wzmocnienia globalnych więzi i współodpowiedzialności za świat, za całą ludzkość, a nie tylko za etniczną wspólnotę. Wyjście z tego stanu wyjątkowego nie będzie trwało krótko, a z negatywnymi psychologicznymi, kulturowymi czy ekonomicznymi skutkami nasze społeczeństwa będą konfrontować się przez następne lata. Sami, w pojedynkę, nie uporamy się z tymi wyzwaniami. Potrzebne są silne sojusze, aby obronić uniwersalne prawa człowieka i ochronić ludzką godność. Na ratunek przychodzi kultura. W długim czasie pandemicznej izolacji muzyka, książki i filmy stały się dla ludzi azylem, nadały sens codzienności. Bez kultury doświadczylibyśmy egzystencjalnej pustki. Kultura jest jednak nie tylko azylem, jej zadaniem nie jest jedynie leczenie ran samotności. Kultura ma jeszcze inną misję – służy człowiekowi, rozkwita, kiedy broni uniwersalnych wartości. Na ALL ABOUT FREEDOM FESTIVAL 2021 – jego 15. już edycję – zaprosiliśmy artystów i twórców kultury, którzy w tych trudnych czasach przemian są wierni uniwersalnym wartościom. I są odważni. Tej odwagi trzeba nam dziś wszystkim. Wbrew pozorom możemy dużo. Naszą odpowiedzią na wyzwania świata jest nadzieja mimo wszystko i działanie mimo wszystko. Im poświęcamy tegoroczną edycję festiwalu.”

Festiwal WSZYSTKO O WOLNOŚCI daje nam co roku możliwość jakby odnowienia własnej egzystencji, myśli, emocji przez zetknięcie z wyrazistymi i wybitnymi dziełami filmowymi. Zobaczymy fabułę, dokumenty, jak również filmy dla dzieci. Zakres tematyczny prezentowanych obrazów dotyczy bliskiego nam przecież świata i jego ludzkich problemów. Często zamknięci we własnej rozpaczy albo odcięci od zdarzeń szukamy drogi do wytłumaczenia sobie komplikacji problemów, które nas osobiście często przerastają. Wtedy sztuka, dzieło filmowe budzi nasze reakcje, wychodzi naprzeciw naszym wątpliwościom. Co robić, kiedy tracimy wpływ na poprawę relacji międzyludzkich? Za co jesteśmy w swojej wolności odpowiedzialni? Dokąd sięga granica naszej tolerancji? Kto i co wyznacza bunt wobec zmian klimatycznych i jaka jest w tym nasza rola? Czym jest przyjaźń? Dlaczego zło nieustannie odnawia w dziejach swoje maski? To niektóre z pytań, które uruchamiają filmy na tegorocznym festiwalu. Po seansach odbędą się spotkania z artystami, aktywistami, którzy zachęcą nas do wspólnej debaty o ekologicznym napięciu we współczesnym świecie („Jestem Greta”, reż. Nathan Grossman), roli kobiet i wartości ich emancypacyjnego wizerunku („Własnym głosem” ,reż. Nahid Persson), jak również o zasięgu wzajemnych inspiracji artysty i odbiorcy ( rozmowa w ramach fotograficznej wystawy „Malujcie tak, aby Polska zmartwychwstała”). Otwarciem All About Freedom Festival będzie projekcja filmu Jana P. Matuszyńskiego „Żeby nie było śladów”, tegorocznego, polskiego kandydata do nagrody Oscara. Po seansie odbędzie się wspólna rozmowa z realizatorami tego obrazu. A zatem zapytamy też o powołanie artysty do świadczenia prawdy, niezależnie od daty zdarzeń, bo historia sprzed kilkudziesięciu lat jakże może odnawiać swoje przerażające oblicza.
Natomiast młodsi odbiorcy na pewno poczują siłę po seansie „Klubu brzydkich dzieci” w reż.Jonathana Elbersa (odbędą się również specjalne warsztaty). Ten wszechstronnie nagradzany holenderski film świetnie i humorystycznie wytycza granicę umownej gry szkodliwymi stereotypami.

Europejskie Centrum Solidarności (ECS)

ECS to miejsce Gdańska, w którym nadzwyczajnie czuje się splot historii i współczesności. To tutaj każde spotkanie jest otwarciem na edukację, wszystkie teksty kultury i ludzi, którzy uwrażliwiają gdańszczan i wszystkich gości na godne i życzliwe relacje międzyludzkie. W tym miejscu Andrzej Wajda obchodził swoje 90. urodziny, zostawiając nam w swoim humanistycznym testamencie swój świat, WEDŁUG WAJDY. Wszystkie uroczystości, koncerty, seanse, debaty przerwała pandemia.
Aż wreszcie została nam, widzom, otwarta nareszcie droga do kultury. Spotkajmy się więc w ESC-ie. Dla wspólnego bezpieczeństwa w maseczkach, w miłym dystansie. Na uroczystości zakończenia festiwalu prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz wręczy główną nagrodę dla najlepszego filmu.

Tekst: Joanna Szymula