Zapraszamy Państwa na pierwszy spacer do miasta „z morza i marzeń”, czyli do Gdyni. Jej poznawanie rozpoczniemy od tej części, bez której polskie okno na świat okresu międzywojennego nigdy by się nie rozwinęło, czyli od gdyńskiego portu. RELACJA z wydarzenia

Spacer poprowadzi nas przez nowoczesne urządzenia i modernistyczną architekturę, ale też zaułki pełne portowych rzezimieszków, wyzywających „cór Koryntu”, czy okrytych niechlubną sławą przemytników. Naszą wycieczkę zakończymy przy nabrzeżu, przy którym podróż w nieznane rozpoczęły tysiące polskich emigrantów i najnowszej placówce muzealnej Gdyni – Muzeum Emigracji.

Spacer rozpocznie się w niedzielę, 8 kwietnia, przy Pomniku Ofiar Grudnia 1970 (węzeł Ofiar Grudnia ’70 / stacja Gdynia Stocznia SKM) o godz. 13:00.
UWAGA !!! Podczas wycieczki nie będzie poruszana historia wydarzeń grudniowych z 1970r. – tej karcie z dziejów Gdyni poświęcimy osobny spacer.

Książki do rozlosowania podczas spaceru funduje Urząd Miasta Gdyni

Zapraszamy do udziału w wędrówce – Ewa Kowalska (iBedeker) i Arkadiusz Zygmunt – przewodnik miejski.