Wydarzeniem czwartku 23 czerwca, było umieszczenie kapsuły czasu na budynku dawnej inspekcji kolejowej przy ul. Podwale Grodzkie 4, po wojnie kolejowej przychodni lekarskiej, a już wkrótce hotelu Central Gdańsk i restauracji PG 4.

kapsuła czasu - Central Gdańsk
W kapsule czasu umieszczono informację o historii budynku i przebiegu trwającego od 2014 r. remontu wraz z listami pracowników, uczestniczących w przebudowie; notatka o obecnej sytuacji geopolitycznej w Gdańsku; nagranie audycji Radia Gdańsk i TV Gdańsk; zrzuty ze stron lokalnych portali internetowych; notatki i zdjęcia uczestników uroczystości zamknięcia kapsuły; aktualne banknoty i monety.
kapsuła czasu
Wśród serwisów zaproszonych do umieszczenia w kapsule informacji dotyczącej swojej działalności byłam i ja – autorka serwisu iBedeker. W fioletowej (a jakże:) kopercie zamknęłam kartkę z kilkoma zrzutami ekranu, zbiorowe zdjęcia uczestników spacerów iBedekerowych oraz serduszko ze szkła artystycznego, ozdobione lawendą i logotypem iB.

Wina prezydenta

Niestety, pod budynek, na którym miała zostać umieszczona iglica z kapsułą czasu, dotarłam w momencie, kiedy ją (tę kapsułę) zaczęto nitować.
– To wszystko wina prezydenta – pomyślałam:) Przyzwyczajona do tego, że z powodu bardzo napiętego kalendarza prezydent Paweł Adamowicz najczęściej nieznacznie się spóźnia na wszelkiego rodzaju uroczystości, ze spokojem relaksowałam się z kijkami, wędrując wokół zbiornika retencyjnego Kiełpinek, żeby z lekkim opóźnieniem wpaść na spotkanie. Pomyliłam się – prezydent był punktualnie.
Summa summarum – do kapsuły czasu nie dołożyłam się, a to wszystko wina prezydenta:)
kapsuła czasu - hotel Central Gdańsk

Kapsuła, historia, piwo…

Uroczystość miała bardzo sprawny przebieg. Kapsuła, po umieszczeniu w niej dokumentów, została zanitowana, a już po chwili umieszczona na dachu obiektu. W czasie technicznych operacji prowadzący opowiedział zebranym o roli kapsuł i historii ich instalowania oraz przedstawił dzieje budynku, w którym powstaje hotel Central Gdańsk i restauracja PG4.
A opowiedziana historia brzmiała następująco (materiał organizatora):
Budynek dawnej inspekcji kolejowej przy ul. Podwale Grodzkie 4 w Gdańsku (obecnie browar restauracyjny “PG 4” – kondygnacja “-1” i “0” oraz hotel “Central Gdańsk” – kondygnacje “1”, “2”, “3” i “4”) jest częścią zespołu zabudowy dworca głównego. Budynki zespołu zabudowy dworca głównego wznoszono etapami w latach 1893−1896 i 1897−1910. Część z lat 1893−1896 to relikty dawnego Dworca Bramy Wyżynnej — budynek poczty i przyległe doń magazyny kolejowe. Najstarszy budynek główny, konstrukcji szkieletowej, istniał w miejscu późniejszych kas kolei elektrycznej (obecnie restauracja Mc Donald). Obecny budynek główny, ceglany, z wysoką wieżą, wzniesiony w stylu naśladującym renesans niderlandzki, zbudowano w latach 1897−1900. Do 1907 roku ukończono budynki towarzyszące, czyli wspomniany budynek kas kolei elektrycznej, budynek inspekcji kolei żelaznych z mieszkaniami służbowymi (późniejszą przychodnią lekarską) oraz budynki socjalne usytuowane w pobliżu kas kolei elektrycznej. Wymieniony zespół stanowi integralną część większego kompleksu obiektów administracyjnych zbudowanych na przełomie XIX i XX wieku w linii dawnych fortyfikacji bastionowych. Projekt budynku inspekcji kolei żelaznych powstał 29 sierpnia 1898 roku. Pełnej realizacji doczekał się jednak dopiero w latach 1905−1910.

Budynek podlegał wielu remontom i modernizacjom, w tym w latach 1908, 1912, 1933 i 1939 (wówczas zaprojektowano w poziomie piwnic pokoje mieszkalne i toalety). Z obserwacji dokonanych podczas prac porządkowych i inwentaryzacyjnych, zarówno na elewacjach obiektu, jak i w jego wnętrzach wynika, że północne skrzydło elewacji zachodniej zostało wtórnie podwyższone o jedną kondygnację, być może podwyższono także oba piony klatek schodowych w tej elewacji. Jak wynika z archiwalnych planów policji budowlanej podwyższone miało zostać także skrzydło południowo zachodnie. W realizacji tych planów przeszkodził wybuch II wojny światowej (01.09.1939 r.). Rzeczonej nadbudowy budynek w końcu się doczekał za sprawą obecnego właściciela budynku tj. firmy Versus Sp. z o. o. Sp. K.
Po II wojnie światowej (maj 1945 r.), którą obiekt przetrwał w stosunkowo dobrym stanie, urządzono tu kolejową przychodnię lekarską, działającą do początku XXI w. Nastąpiły w tym okresie kolejne zmiany w zakresie układu komunikacji i podziałów wnętrz. W końcu po zaniechaniu w budynku działalności medycznej obiekt zaczął popadać w coraz większą ruinę.

W maju 2010 roku firma Versus Sp. z o. o. Sp. K. odkupiła budynek od właściciela hotelu “Continental” z Krynicy Morskiej i stała się jego właścicielem. 3,5 roku trwał proces administracyjny, który doprowadził do uzyskania pozwolenia na budowę. Na wiosnę 2014 roku ruszyły właściwe prace remontowo-budowlane.

kapsuła czasu - hotel Central Gdańsk

Po części oficjalnej goście zostali zaproszeni (nie tylko) na piwo, możliwe też było obejrzenie pokazowego pokoju hotelowego.

Z niecierpliwością czekam na uroczystość otwarcia hotelu z browarem – tym razem się nie spóźnię;)

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=EPJLMfnaA6M[/youtube]