Zakończyła się kolejna edycja projektu „Gdańskie Miniatury”, wcześniej dedykowanemu dzieciom i młodzieży z gdańskich szkół, a od kończącego się roku szkolnego, również rodzinom i grupom nieformalnym.

Gdańskie Miniatury

Tematem tegorocznych gier miejskich, połączonych ze spacerami z licencjonowaną przewodniczką Ewą Czerwińską, były style architektoniczne.
Od września wspólnie szukaliśmy w Gdańsku śladów romanizmu, gotyku, renesansu, rokoko, klasycyzmu, manieryzmu i eklektyzmu, a podczas czerwcowyh wędrówek – modernizmu i socrealizmu.

Z powodu fatalnej pogody odwołane zostały ostatnie spacery z dziećmi i i młodzieżą; rodziny i grupy nieformalne miały więcej szczęścia, dzięki czemu poznaliśmy historię powstania poczty przy ul. Długiej, dawnego sklepu meblowego (dzisiaj budynku kojarzonego z LOT-em) i budynku teatru przy Targu Węglowym – autorstwa Lecha Kadłubowskiego, budynku NOT-u (Szczepan Baum, Zbigniew Burzyński, Danuta Olędzka) oraz hotelu Monopol (Wacław Tomaszewski, Witold Kuczewski, Stefan Listowski) i charakterystycznego  Zieleniaka (Stanisław Tobolczyk, Jasna Strzałkowska, Zbigniew Zaborowski).

Zamykamy tegoroczną edycję z dużym zadowoleniem – z sukcesem udaje nam się zaszczepiać w gdańszczanach zainteresowanie miastem. Przed nami wakacje, ale już we wrześniu odezwiemy się ponownie. Dziękujemy, że chcą Państwo poznawać Gdańsk razem z nami.

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=kaz2RQ_C9KQ[/youtube]

Organizatorem projektu Gdańskie Miniatury jest Instytut Kultury Miejskiej, a finansowanie zapewnia Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego