Polska Akademia Nauk Biblioteka Gdańska zaprasza na wystawę „Alchemicy, medycy, uczeni. Medycyna na przestrzeni wieków”

medycyna(1)

Joachim Oelhaf, lekarz i profesor medycyny w Gdańskim Gimnazjum Akademickim, wykonał w lutym 1613 roku pierwszą na ziemiach Rzeczypospolitej publiczną sekcję zwłok. W 400 –setną rocznicę tego niezwykle ważnego dla historii i rozwoju medycyny wydarzenia Polska Akademia Nauk Biblioteka Gdańska zaprasza na wystawę „Alchemicy, medycy, uczeni. Medycyna na przestrzeni wieków”.

Bogato ilustrowane eksponaty – rękopisy i stare druki, w tym inkunabuły, przybliżą dokonania antycznych medyków oraz ich średniowiecznych i nowożytnych następców, wśród których nie brak było propagatorów praktyk alchemicznych. Przeprowadzona na początku XIV wieku we Włoszech pierwsza udokumentowana sekcja zwłok stała się impulsem do skupienia uwagi na ludzkiej anatomii oraz na takich dziedzinach medycyny jak chirurgia. Zaowocowało to wydaniem licznych atlasów anatomicznych, wśród których poczesne miejsce zajmuje „De humani corporis fabrica” Andreasa Vesaliusa z 1543 roku zawierająca sztychy ucznia Tycjana Jana van Calcara. Zainteresowanie tematyką ludzkiego ciała zaobserwować można także w gdańskim środowisku naukowym. Na wystawie pokazane zostaną materiały dotyczące anatomii, medycyny, wykonywania operacji – między innymi podręcznik do okulistyki ze zbiorów Jana Uphagena, „Anatomische Tabellen” Johanna Adama Kulmusa z roku 1741, prace z zakresu medycyny Wawrzyńca Eichstadta oraz Joachima Oelhafa, w tym sprawozdanie z przeprowadzonej przez niego sekcji zwłok. Zobaczyć będzie można także rękopisy medyczne jak „Mihi competit” Tomasza z Wrocławia spisany w 1467 r., czy inkunabuł dotyczący zarazy „Liber pestilentialis de venenis epidemiae” Hieronymusa Brunschwiga z 1500 roku.

Partnerem wydarzenia w PAN Bibliotece Gdańskiej jest Roman Liebrecht, Prezes Regionalnego Stowarzyszenia Naukowo-Edukacyjnego. Wystawa związana jest z organizowaną przez Gdański Uniwersytet Medyczny konferencją naukową „Joachim Oelhaf i jego następcy. W 400-lecie pierwszej publicznej sekcji zwłok w Polsce”, która odbędzie się 27 lutego w Muzeum Narodowym w Gdańsku.

Na wernisaż wystawy zapraszamy 26 lutego (wtorek) o godz. 14:30 do budynku historycznego PAN Biblioteki Gdańskiej (ul. Wałowa 15). Ekspozycja będzie czynna do 10 kwietnia 2013 roku w godzinach otwarcia Biblioteki.

Tytuł: Wystawa pt. „Alchemicy, medycy, uczeni. Medycyna na przestrzeni wieków”
Lokalizacja: PAN Biblioteka Gdańska, ul. Wałowa 15, Gdańsk
Data rozpoczęcia: 2013-02-26
Godzina rozpoczęcia: 14:30
Data zakończenia: 2013-04-10