Towarzystwo „Dom Uphagena” wspólnie z partnerami – Muzeum Historycznym Miasta Gdańska, Archiwum Państwowym w Gdańsku oraz PAN Biblioteką Gdańską zapraszają na wystawę historyczną „Herby mieszczan gdańskich od XV do XVIII wieku”.

wystawaKomunikat prasowy:

Okazuje się, że uzyskanie szlachectwa i posiadanie własnego herbu stało się dla najważniejszych gdańskich rodów mieszczańskich ważnym celem, podkreślającym ich wyjątkową pozycję społeczną. Dziś przechodząc ulicami widzimy niekiedy umieszczone na fasadach budynków herby, w minionych wiekach pojawiały się one również na otaczających gdańszczan przedmiotach codziennego użytku – naczyniach, meblach, a nawet zamkach drzwiowych. Dziś już często nie wiemy do kogo należały…

Wystawa otwarta zostanie z okazji odbywającego się w dniach 25-27 lipca 2014 roku IV Światowego Zjazdu Gdańszczan.

Warto ją odwiedzić, żeby pochylić się nad starymi, bardzo cennymi dokumentami opatrzonymi pieczęciami, spojrzeć na piękne przedmioty, a dzięki portretom poznać twarze nobilitowanych mieszczan.

Koncepcja wystawy opracowana została przez dr Ewę Bojaruniec w oparciu o unikatowy materiał źródłowy pochodzący z instytucji kościelnych, muzealnych, bibliotek i archiwów z terenu Gdańska, a także Elbląga, Torunia, Poznania i Kórnika. Autorka scenariusza wystawy postawiła sobie za cel ukazanie herbów patrycjuszy gdańskich. Patrycjusze osiedlający się na przełomie XIV i XV stulecia w Gdańsku, posługiwali się już wówczas własnymi herbami, które pełniły funkcję oznaki ich tożsamości. Dzięki pracowitości, przedsiębiorczości oraz powiązaniom rodzinnym niektórzy mieszczanie gdańscy szybko dochodzili do znacznego majątku tworząc elitę kształtującą życie polityczne miasta. W celu wzmocnienia swojej pozycji społecznej podejmowali oni starania o uzyskanie szlachectwa zarówno od królów polskich jak i obcych monarchów, w szczególności cesarzy z dynastii Habsburgów.

Tytuł: Wystawa „Herby mieszczan gdańskich od XV do XVIII wieku”
Lokalizacja: Dom Uphagena, ul. Długa 12, Gdańsk
Data rozpoczęcia: 2014-07-26
Data zakończenia: 2014-10-15