Gdańska Galeria Miejska zaprasza na wykład Darii Szymborskiej „Kim jest Günter Grass?”.

kumak_rysunek_Guenter_Grass_prasaKomunikat prasowy:

„O Günterze Grassie powiedziano i napisano już wiele. „Kto mówi o Grassie, ma na myśli Blaszany bębenek”, głosił Werner Wien. W kontekście toczonego od dłuższego czasu dyskursu dotyczącego moralnego wymiaru twórczości pisarza, stwierdzenie to już dawno straciło – jak się wydaje – na aktualności. Bowiem w ujęciu całościowym urasta on do rangi fenomenu. Jest nie tylko utalentowanym, wybitnym pisarzem zaangażowanym oraz moralizatorem, ale także wykształconym grafikiem, plastykiem i rzeźbiarzem. Czy mimo pewnej przewidywalności można powiedzieć, że Grass zadziwia jako człowiek? Poeta Artur Międzyrzecki jest zdania, że na to pytanie odpowiedź jest niejednoznaczna, choć bez wątpienia ukazująca głębię moralnej postawy „sparzonego dziecka” swojego czasu. Bolesna konfrontacja z własną przeszłością doprowadziła do odstygmatyzowania narzuconej nobliście roli instancji moralnej. Zmusiła opinię publiczną XXI wieku do zrewidowania poglądów na twórczość literacką i polityczną działalność pisarza. Okazuje się, że umykające sztywnym wyjaśnieniom pojęcie moralności paradoksalnie poszerzyło horyzont interpretacyjny dzieł Grassa. Pisarz po raz kolejny udowodnił, że trzon jego światopoglądu stanowią człowiek i jego prawa. Mam cichą nadzieję, że przybliżenie postaci ostatniego noblisty XX wieku w dziedzinie literatury pozwoli chociaż na krótką, być może krytyczną, refleksję nad sensem istnienia i wartością człowieka, człowieka zatroskanego i zanurzonego w procesie poznawania otaczającej go rzeczywistości.” /Daria Szymborska

15 minut przed i 15 minut po wykładzie zaprezentuje swój performans dźwiękowy „Wróżby kumaka” M.Bunio.S

„Wróżby kumaka” to performance dźwiękowy zainspirowany powieścią Güntera Grassa o tym samym tytule. Kumak, którego bohaterowie powieści podpatrują w jego naturalnym otoczeniu na Kaszubach, jest tu pretekstem do muzycznych interpretacji, przetwarzania złowieszczego odgłosu, donośnych dźwięków nawoływania, które nasilają się zwłaszcza w okresie godowym przypadającym na późną wiosnę. To wołanie kumaka w tradycji niemieckiej kojarzone jest z przepowiadaniem przyszłości, wróżbą, wizją. Co tym razem zechce powiedzieć nam kumak? Czy przepowie naszą przyszłość? A może przemówi ludzkim głosem swojego literackiego twórcy? Zapraszamy do spotkania z kumakiem-wieszczkiem i wsłuchania się w dźwięki ukryte w zakamarkach Gdańskiej Galerii Güntera Grassa.

Wykład poprowadzi:
Daria Szymborska – ur. w 1982 roku, doktorantka w Instytucie Filologii Germańskiej na Uniwersytecie Gdańskim. Tytuł rozprawy doktorskiej: „Günter Grass – pisarz polityczny i moralista”. Członkini m.in. Stowarzyszenia Güntera Grassa w Gdańsku oraz Stowarzyszenia Wolfganga Koeppena w Greifswaldzie. W 2011 roku współpracowała z Miejską Galerią w Gdańsku przy organizacji polsko-niemieckiej wystawy poświęconej twórczości i działalności Güntera Grassa „Z Gdańska do Lubeki. Günter Grass i Polska”. W 2008 roku uczestniczyła w przygotowaniach II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Zbliżenie – język, kultura, literatura” w Gdańsku. Ponadto brała udział w europejskiej konferencji w Berlinie poświęconej problemowi przyszłości wspomnienia i pamięci: „Zukunft der Erinnerung – „Literatur in der europäischen Bildungsgesellschaft”, a także w polsko-niemieckim kolokwium doktoranckim: Pamięć i tożsamość oraz w europejskiej konferencji w Lubece: „Im Krebsgang. Gegenwartsliteratur im Gespräch – twórczość Güntera Grassa”. W 2012 roku wzięła udział w Międzynarodowych Warsztatach Letnich: „Günter Grass – twórczość i recepcja”. Na potrzeby wydawnictwa słowo/obraz terytoria opracowała polską wersję do „Kalendarza Grassowskiego”.

Performans wykona:
M.Bunio.S – muzyk (gitara basowa, gitara, sampler, laptop, programowanie), producent muzyczny, wokalista, kompozytor i remikser. Szerokie zainteresowania muzyczne realizuje w kilku projektach o zróżnicowanym charakterze (Dick4dick/D4D, Lutosphere, Bassistrers Orchestra, Ludzie, Baabunio, Fox Box i wiele innych). Jego twórczość obejmuje muzykę elektroniczną, jak i akustyczną i elektro-akustyczną, a także szereg gatunków: eksperymentalną elektronikę, hiphop, punk, jazz, funk, electro i inne. Stosuje zarówno metodę prekompozycji jak i improwizacji. W swojej twórczości często posługuje się humorem, parodią, gra z gatunkami i konwencjami. Okazjonalnie autor kilku felietonów oraz twórca opowiadań i tekstów piosenek.

Tytuł: Wykład Darii Szymborskiej „Kim jest Günter Grass?”
Lokalizacja: Gdańska Galeria Güntera Grassa, ul. Szeroka 34/35, 36, 37, Grobla I 1/2
Godzina rozpoczęcia: 17:00
Data: 2013-05-26