Rektor i Senat Politechniki Gdańskiej zapraszają na wędrówkę wokół Politechniki Gdańskiej. Spacer, zorganizowany w ramach Politechniki Otwartej,  poprowadzi prof. Jakub Szczepański z Katedry Historii, Teorii Architektury i Konserwacji Zabytków – Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej.

Politechnika Gdańska

Spacer zostanie poprzedzony wykładem, który odbędzie się 11 marca. Szczegóły TUTAJ

Tytuł: Wędrówka wokół Politechniki Gdańskiej
Lokalizacja: Wejście do Gmachu Głównego Politechniki Gdańskiej, ul. Narutowicza 11/12, Gdańsk
Godzina rozpoczęcia: 11:00
Data: 2014-03-15

Lektura uzupełniająca:
Jakub Szczepański – spacer po Wrzeszczu
Politechnika Gdańska – inauguracja jubileuszu 110-lecia