Towarzystwo „Dom Uphagena” oraz Muzeum Historycznego Miasta Gdańska zapraszają na wykład Heleny Dzienis i Marty Pawlik-Flisikowskiej.

dom uphagenaHelena Dzienis, wieloletni pracownik Polskiej Akademii Nauk Biblioteki Gdańskiej, kustosz dyplomowany w Pracowniach Fotografii, Ekslibrisów i Numizmatów. Autorka wielu artykułów poświęconych kulturze i nauce Gdańska przede wszystkim doby nowożytnej, zajmowała się między innymi Heweliuszem. Przygotowywała także opracowania na temat historii Instytucji, z którą związała swe zawodowe losy, a także katalogi zbiorów rękopiśmiennych. Jej szczególne zainteresowania dotyczą jednak historii gdańskiej fotografii i fotografów, do jej dokonań należą pionierskie ustalenia na temat wczesnych losów działających nad Motławą pierwszych fotografów.

Marta Pawlik-Flisikowska, historyk, kustosz w Pracowni Fotografii Polskiej Akademii Nauk Biblioteki Gdańskiej. Jej zainteresowania badawcze skupiają się wokół historii kolekcji fotografii oraz kart pocztowych w zbiorach Biblioteki Gdańskiej.

Tytuł: Towarzystwo „Dom Uphagena” – wykład Heleny Dzienis i Marty Pawlik-Flisikowskiej
Lokalizacja: Towarzystwo „Dom Uphagena”, ul. Długa 12, Gdańsk
Godzina rozpoczęcia: 17:00
Data: 2013-09-25