Miasto Gdańsk zaprasza na kolejne 39. spotkanie obywatelskie z Prezydentem Miasta Gdańska z cyklu „Mój dom, moja dzielnica, moje miasto”. Tym razem Paweł Adamowicz spotka się z mieszkańcami osiedla Osowa.

Komunikat prasowy:

W celu poznania Państwa oczekiwań proponujemy udział w poniższej ankiecie i wskazanie konkretnych przykładów miejsc/punktów wymagających podjęcia działań. Jej wyniki przedstawimy podczas spotkania. Dzięki temu będziemy mogli lepiej poznać Państwa opinie i przygotować się do spotkania. Prosimy o zaznaczenie maksymalnie trzech spośród wymienionych tematów, które pozwolą na wskazanie kwestii priorytetowych. Na Państwa deklaracje czekamy do piątku, 12 kwietnia 2013 r., włącznie.

Od godz. 16.00 w szkolnych korytarzach znajdować się będą stoiska informacyjne:

• Wydziału Obsługi Mieszkańców UMG – przyjmowanie wniosków mieszkańców,
• Instytutu Kultury Miejskiej,
• Straży Miejskiej,
• Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie,
• Gdańskich Inwestycji Komunalnych,
• Saur Neptun Gdańsk,
• Zarządu Transportu Miejskiego,
• Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej,
• Referatu Profilaktyki i Promocji Zdrowia UMG – mierzenie ciśnienia, badania
spirometrem, badanie poziomu cukru we krwi, promocja programów profilaktycznych,
• Stowarzyszenia Kibiców Lechii Gdańsk „Lwy Północy”,
• Pomorskiej Kolei Metropolitalnej S.A.,
• Centrum Wolontariatu,
• Centrum Treningu Umiejętności Społecznych,
• Zarządu Dróg i Zieleni w zakresie reformy gospodarowania odpadami komunalnymi.

Link do ankiety 

Tytuł: Spotkanie Prezydenta Miasta Gdańska z mieszkańcami osiedla Osowa
Lokalizacja: Gimnazjum nr 33, ul. Wodnika 57, Gdańsk
Godzina rozpoczęcia: 17:00
Data: 2013-04-25
Godzina zakończenia: 18:30