Biblioteka Manhattan zaprasza na promocję książki Macieja Bakuna „Lotnictwo na ziemi gdańskiej 1910–1945” i spotkanie z autorem, który przybliży rolę transportu lotniczego w burzliwej historii miasta oraz opowie o historii i znaczeniu lotniska we Wrzeszczu.

promocja książki Macieja BakunaPraca jest pierwszą na polskim rynku wydawniczym monografią poświęconą dziejom lotnictwa w regionie gdańskim i samym Gdańsku. Pierwsza część poświęcona jest okresowi, w którym miasto wchodziło w skład kajzerowskiej Rzeszy. Opisano tutaj kwestię pierwszych lotów i rolę Gdańska w okresie I wojny światowej. Autor zaprezentował także postać Johanna Schutte i skonstruowane przez niego sterowce. Druga opisuje lotnictwo gdańskie w okresie istnienia Wolnego Miasta Gdańsk. Tutaj najwięcej miejsca poświęcono lotnictwu cywilno-sportowemu. Ukazano rolę lotniska we Wrzeszczu i jego powiązania z polską i niemiecką komunikacją lotniczą. W tym rozdziale wiele tematów poruszono po raz pierwszy np. historię Portu Lotniczego Gdańsk-Rumia, gdańskiej linii wodno-lotniczej czy rolę gdańskiego środowiska naukowego w rozwój lotnictwa. Trzecia część dotyczy okresu II wojny światowej. Omówiono tu m.in. szkolenia pilotów Luftwaffe i rozbudowę bazy lotniskowej.

Tytuł: Promocja książki Macieja Bakuna „Lotnictwo na ziemi gdańskiej 1910–1945”
Lokalizacja: Biblioteka Manhattan, al. Grunwaldzka 82, Gdańsk
Godzina rozpoczęcia: 18:00
Data: 2013-03-05