Listopad obfitował w promocje wielu ciekawych książek i albumów poświęconych Gdańskowi. Ważną pozycją na tej liście stanowi książka „Od piwnic po strych. Wnętrza domów gdańskich drugiej połowy XVIII wieku”.

Ewa Barylewska-Szymańska

Ewa Barylewska-Szymańska w Domu Uphagena

Promocja książki „Od piwnic po strych. Wnętrza domów gdańskich drugiej połowy XVIII wieku”, której autorką jest Ewa Barylewska-Szymańska był Dom Uphagena. Wieczór spotkał się z ogromnym zainteresowaniem ze względu na arcyciekawy temat, ale magnesem była również autorka – budząca powszechny szacunek, ale i ogromną sympatię.

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=cx9sTB3vVK4[/youtube]

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=OgUjYAylK78[/youtube]

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=-XYdu7QpZIs[/youtube]

Ewa Barylewska-Szymańska jest historykiem doby nowożytnej i historykiem sztuki. Zainteresowania badawcze autorki koncentrują się na historii architektury, historii wnętrz oraz rzemiosła artystycznego i życia codziennego XVIII–XX wieku, a także historii ochrony zabytków XIX i XX w. w Gdańsku i Europie Północnej.

Autorka pracuje od wielu lat w Domu Uphagena, oddziale Muzeum Historycznego Miasta Gdańska. Wraz zespołem prowadziła prace rewaloryzacyjne w tym obiekcie. Jest także pracownikiem w Pracowni Historii Gdańska i Dziejów Morskich Polski Instytutu Historii PAN.