Nadbałtyckie Centrum Kultury zaprasza na promocję książki „Kościół św. Jana w Gdańsku. W kręgu kultury sepulkralnej” i okazję do rozmowy o kościele jako miejscu pamięci.

Kościół św. Jana w Gdańsku. W kręgu kultury sepulkralnejKomunikat prasowy:

Rozmówcami będą:

* dr Katarzyna Płonka – Bałus
* dr hab. inż. arch. Jakub Szczepański
* dr Sławomir Kościelak

Spotkanie prowadzi dr Jacek Kriegseisen

Przedstawiony tu zbiór artykułów to interesujące opracowania dotyczące tematu mało omawianego przy okazji badań architektury sakralnej. Budzi uznanie mnogość problemów ujętych w tomie. (z recenzji prof. Ewy Łużynieckiej)

Książka wieńczy projekt Nekropolie Pomorza, realizowany przez Nadbałtyckie Centrum Kultury, w partnerskiej współpracy z Instytutem Kaszubskim, w latach 2010 – 2012.

Publikacja jest pokłosiem konferencji naukowej zrealizowanej w ramach trzyletniego (2010- 2012) projektu naukowo-badawczego, dokumentacyjnego i artystycznego „Nekropolie Pomorza”. Zamieszczone tu teksty skupiają się wokół problematyki przestrzeni cmentarnej kościoła i związanej z nią kultury funeralnej, a większość z nich powstała w wyniku naukowych badań prowadzonych w trakcie odbudowy kościoła św. Jana.

Spotkanie w NCK niniejsze wieńczy realizację trzyletniego projektu i pozostawia trwały dorobek – materiały z konferencji naukowych i wystawę – do dalszego studiowania, tej niedocenianej problematyki dziedzictwa kulturowego Pomorza.

W ramach projektu zostały opublikowane dwie publikacje naukowe (materiały z konferencji), album fotografii „Pomorskie cmentarze”, wydawnictwa – przewodniki trzech wyjazdów studyjnych po cmentarzach regionu, oraz wystawy: fotografii i dokumentacji 40 cmentarzy pt. „Nekropolie Pomorza”, „Lapidarium z pomorskich cmentarzy”, obiekty z cyklu „Krzyże” artysty Jacka Kornackiego.

Tytuł: Promocja książki „Kościół św. Jana w Gdańsku. W kręgu kultury sepulkralnej”
Lokalizacja: Centrum św. Jana, ul. Świętojańska, Gdańsk
Godzina rozpoczęcia: 17:30
Data: 2013-03-07