Rusza druga edycja projektu Lokalni Przewodnicy i Przewodniczki. Po wycieczkach śladami zaspiańskich murali przyszedł czas na Biskupią Górkę. Subiektywne zwiedzanie będzie częścią oferty dla gości, którzy odwiedzą Gdańsk podczas Euro 2012.

Temat: Wielokulturowość wpisana w dzieje Gdańska
Wykładowca: Stanisław Sikora

Zajęcia przygotowujące do pełnienia roli przewodników i przewodniczek są otwarte dla wszystkich zainteresowanych.
W czasie spotkań uczestnicy zdobywają wiedzę na temat historii i architektury dzielnic oraz poznają tajniki pracy przewodnika.

Projekt Lokalni Przewodnicy i Przewodniczki zakończy się praktycznym wykorzystaniem wiedzy i umiejętności osób w nim uczestniczących. Już podczas trwania Euro 2012 będzie można skorzystać z oferty subiektywnego zwiedzania miejsc, które nie znajdują się na utartych szlakach turystycznych Gdańska. Lokalni przewodnicy i przewodniczki oprowadzać będą po Biskupiej Górce oraz Kolekcji Malarstwa Monumentalnego na Zaspie także podczas wakacji.

Pierwsza edycja Lokalnych Przewodników i Przewodniczek miała miejsce w 2011 roku na Zaspie. Trzydziestu mieszkańców przygotowało się do pełnienia roli przewodników po Kolekcji Malarstwa Monumentalnego. Uczestnicy w trakcie zajęć zdobywali wiedzę na temat założeń urbanistycznych i architektonicznych Zaspy, działających tu artystów, Kolekcji Malarstwa Monumentalnego oraz ideologii i historii sztuki muralesowej.

W tym roku po raz pierwszy projekt Lokalni Przewodnicy i Przewodniczki będzie realizowany na Biskupiej Górce. W uzupełnieniu dla blokowiska – Zaspy wybrano kameralną przestrzeń Biskupiej Górki, dzielnicy zapomnianej i często postrzeganej jako nieatrakcyjne i niebezpieczne miejsce. Celem projektu jest zmiana postrzegania Biskupie Górki przez gdańszczan. W ramach cyklu spotkań mieszkańcy dzielnicy oraz pozostałe zainteresowane osoby wzbogacą swoją wiedzę na temat Biskupiej Górki.

Cykl spotkań podzielono na cztery bloki tematyczne:
– historyczny, prowadzony przez dr Marię Etmańską, przedstawiający osiedle w kontekście historii Gdańska,
– architektoniczny, prowadzony przez dr inż. arch. Jakuba Szczepańskiego, który przedstawi architekturę Biskupiej Górki w kontekście rozwoju przestrzennego Gdańska, fortyfikacji zachodniego pasa umocnień miasta oraz architekturę osiedla, ze szczególnym uwzględnieniem wybranych kamienic oraz przez Annę Perz, która przedstawi budynek schroniska młodzieżowego,
– wielokulturowy, prowadzony przez Stanisława Sikorę, uwzględniając historyczną i obecną różnorodność osiedla ze względu na religie i nacje ,
– Biskupia Górka w życiu gdańszczan oraz sztuce gdańskiej, prowadzony przez dr Jacka Kriegseisena,
– praktyczny czyli „co powinien wiedzieć przewodnik“, z technik pracy przewodnickiej, prowadzony przez Annę Perz instruktorkę przewodnictwa PTTK oraz egzaminatorkę z Komisji Egzaminacyjnej dla przewodników przy Marszałku Województwa Pomorskiego.

Podsumowaniem tej części projektu będzie wydanie mapy z oznaczonymi najciekawszymi miejscami Biskupiej Górki, wskazanymi przez lokalnych przewodników i przewodniczki.

Projekt realizowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Organizatorzy: Instytut Kultury Miejskiej i Stowarzyszenie Waga

Tytuł: Projekt ”Lokalni Przewodnicy i Przewodniczki” na Biskupiej Górce
Lokalizacja:
Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna, sala 101, ul. Biskupia 24 B
Godzina rozpoczęcia:
18:00
Data: 2012-04-23
Godzina zakończenia: 19:30