W grudniu 2020 r. zostało powołane Stowarzyszenie Ławeczka Brunona Zwarry, którego celem jest upamiętnienie działaczy polonijnych Wolnego Miasta Gdańska.

Widok spod kamienicy Biskupia 4

Priorytetową ambicją Stowarzyszenia jest ustawienie na Biskupiej Górce w Gdańsku pomnika-ławeczki Brunona Zwarry, autora znanego wszystkim gedanofilom cyklu “Wspomnienia gdańskiego bówki”.


“Cóż to za pamiętnik? Gdański bówka to człowiek z dołów, a wspomnienia piszą przecież głównie byli mężowie stanu czy inni słynni ludzie, którzy byli świadkami ważnych wydarzeń. Cóż więc takiego ów bówka przeżył, że waży się o tym nawet pisać? Kim on właściwie jest?
[…] Być wśród swoich Polakiem nie jest trudne, lecz głosić polskość otwarcie wśród tak przeważającej ilości Niemców, jaka była wtedy w Gdańsku, nie było tak łatwe. Właśnie to nasze życie polonijne w Gdańsku przed wybuchem drugiej wojny światowej jest głównym elementem moich wspomnień.” – napisał w 1982 r. Brunon Zwarra. 

Autor wspomnień czuł obowiązek opisania życia i dramatycznych relacji pomiędzy władzami niemieckimi a Polakami w WMG – członkowie Stowarzyszenia mają potrzebę upamiętnienia Mistrza i innych działaczy polonijnych. 

Członkami Założycielami Stowarzyszenia są: Krystyna Ejsmont, Joanna Szymańska, Maria Dryżał (córka Brunona Zwarry), Maciej Dryżał, Krzysztof Zwara, Romuald Zwara, Monika Puchowska i Ewa Kowalska. 

Gdzie stanie pomnik-ławeczka?

We wtorek, 8 czerwca, odbyło się połączone ze spacerem po Biskupiej Górce, spotkanie urzędników, członków Stowarzyszenia i rodziny Brunona Zwarry, mające na celu określenie możliwej lokalizacji ustawienia pomnika. 

Grupa wizytująca dyskutowała na temat trzech lokalizacji:

1. Plac za budynkiem przy ul. Biskupiej 4, czyli teren najbliższy miejsca urodzenia i mieszkania pisarza, z rozległym widokiem na Gdańsk i związane z życiem innych działaczy polonijnych WMG.

2. Działka, na której stała „Cafe Bischofshohe” lub obok, pomiędzy placem a koszarami. 

3. Przy domu Biskupia 33 – bezpośrednio przy głównej ulicy.

Marzeniem członków Stowarzyszenia jest ustawienie pomnika-ławeczki w pierwszej z podanych lokalizacji, ale ostateczna decyzja leży w rękach władz Miasta. 

Fundusze…

Członkowie Stowarzyszenia liczą na pozyskanie funduszy z zaprzyjaźnionych firm i instytucji, ale przede wszystkim mają nadzieję na wsparcie ze strony Czytelników, dla których “Wspomnienia gdańskiego bówki” są swego rodzaju biblią. W 2017 r. dzięki zbiórce publicznej został zrekonstruowany zegar na wieży dawnego schroniska młodzieżowego im. Pawła Beneke na Biskupiej Górce. 

Czy i tym razem mieszkańcy będą życzliwi i hojni? Członkowie Stowarzyszenia nie mają wątpliwości.

W celu zbiórki publicznej zostało założone konto w Banku Pekao:
53 1240 1255 1111 0011 0488 2367

Biskupia Górka