PAN Biblioteka Gdańska zaprasza na pokaz Biblii znamienitego rodu Gralathów.

PANKomunikat prasowy:

Wśród zasłużonych gdańskich rodów patrycjuszowskich na uwagę zasługują między innymi pochodzący z Ratyzbony Gralathowie. Protoplastą gdańskiej gałęzi rodu był Johann Ulrich (1646-1736), który przeniósł się z rodzinnego miasta do nadbałtyckiego grodu. Między 1711 a 1719 rokiem Johann Ulrich Gralath zakupił egzemplarz wydanej w Lüneburgu w 1711 roku przez Corneliusa Johanna Sterna Biblii. Księga stała się Biblią rodzinną przekazywaną z pokolenia na pokolenie. Wraz z Maxem Carlem Georgiem Gralathem, który wyjechał z Gdańska na początku XIX wieku, trafiła do Florencji. W 2013 roku AriannaSartori in Donati von Gralath, wypełniając ostatnią wolę zmarłego męża, postarała się, aby rodzinne pamiątki Gralathów powróciły do Gdańska. Biblia rodu Gralathów została zakupiona przez Prezydenta Miasta Gdańska i trafiła do PAN Biblioteki Gdańskiej, tym samym wzbogacając kolekcję księgozbiorów prywatnych należących niegdyś do gdańskich patrycjuszy.

Zobaczyć Biblię można w godzinach otwarcia Biblioteki (czwartek: 9-19, piątek: 9-15)
Wstęp wolny

Tytuł: Pokaz Biblii znamienitego rodu Gralathów
Lokalizacja: PAN Biblioteka Gdańska, ul. Wałowa 15, Gdańsk
Data rozpoczęcia: 2013-09-12
Godzina rozpoczęcia: 9:00
Data zakończenia: 2013-09-13