Gdyński Oddział Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni zapraszają na spotkanie z dr. Tomaszem Rembalskim – „O dziejach Oksywia w 800-lecie pierwszej wzmianki w źródłach pisanych”.

W 1212 roku pojawiła się pierwsza wzmianka o Oksywiu w źródłach pisanych, w dokumencie fundacyjnym klasztoru żukowskiego.
Dr Tomasz Rembalski – adiunkt w Instytucie Historii Uniwersytetu Gdańskiego, kustosz Muzeum Miasta Gdyni, członek Instytutu Kaszubskiego, autor wielu książek i artykułów związanych z historią i genealogią Pomorza.

Tytuł: O dziejach Oksywia w 800-lecie pierwszej wzmianki w źródłach pisanych – prelekcja
Lokalizacja: Ośrodek Kultury Kaszubsko-Pomorskiej w Gdyni (Filia nr 15 MBP), al. Marszałka Piłsudskiego 18
Godzina rozpoczęcia: 17:00
Data: 2012-04-11