Prezydent Miasta Gdańska, Paweł Adamowicz zaprasza do wzięcia udziału w tradycyjnej dorocznej modlitwie międzywyznaniowe. W spotkaniu modlitewnym na Cmentarzu Nieistniejących Cmentarzy wezmą udział przedstawiciele wyznań obecnych w całym mieście.

Źródło: http://www.gdansk.pl/

Komunikat prasowy:

Po uroczystości nastąpi przejście pod pomnik Ofiar Tyfusu, znajdujący się na terenie parku Grodzisko u zbiegu ulic Powstańców Warszawskich i Dąbrowskiego, gdzie zapalić będzie można znicze pamięci.

W Gdańsku przez wieki modlitwy rozbrzmiewały w różnych językach i konfesjach. Tradycja wspólnych spotkań wiąże się z otwarciem Cmentarza Nieistniejących Cmentarzy w pierwszym dniu I Światowego Zjazdu Gdańszczan, 24 maja 2002 r. i upamiętnia 27 gdańskich nekropolii, które zostały zlikwidowane po 1945 r.
Tragiczne dzieje gdańskich cmentarzy po II wojnie światowej znalazły odzwierciedlenie w napisie okalającym grobowiec, stanowiącym centralne miejsce Cmentarza Nieistniejących Cmentarzy, umieszczono tam słowa poetki Maszy Kaleko: „Tym, co imion nie mają na grobie, a tylko Bóg wie, jak kto się zowie”.

Tytuł: Modlitwa międzywyznaniowa w dniu Wszystkich Świętych
Lokalizacja: Cmentarz Nieistniejących Cmentarzy przy ul. 3 Maja
Godzina rozpoczęcia: 12:00
Data: 2012-11-01