Maciej Kosycarz zaprasza na promocję albumu „PHOTO. KOSYCARZ. EXTRAORDINARY ORDINARY PHOTOGRAPHS. GDAŃSK SOPOT GDYNIA” – angielskiej wersji pierwszej części albumu z serii „Fot. Kosycarz. Niezwykłe Zwykłe Zdjęcia”.

Wersja angielska to podpisy pod zdjęcia zaktualizowane, rozszerzone oraz napisane w taki sposób, aby były zrozumiałe dla obcokrajowca nieznającego polskiej historii i polskich realiów życia ostatnich 62 lat. To co dla nas Polaków jest oczywiste, będzie w wersji angielskiej zrozumiałe też dla obcokrajowca.
Czytelnik tego albumu dowie się m. in. z podpisu pod zdjęciem ze strajków sierpniowych, że taki był początek końca komunizmu w Europie, a ze zdjęcia kobiety przechodzącej z dzieckiem pod plakatami wyborczymi w czerwcu 1989 roku, że taki był właśnie koniec komunizmu w Europie.

Tytuł: Maciej Kosycarz – album w wersji angielskiej
Lokalizacja: CH Manhattan, ul. Grunwaldzka 82, Gdańsk
Godzina rozpoczęcia: 12:00
Data: 2012-06-16
Godzina zakończenia: 14:00