Rektor i Senat Politechniki Gdańskiej zapraszają na wykład Jana Daniluka „Uczelnia w trybach wojny. Politechnika w latach 1939-1945”.

jan daniluk

Tytuł: Jan Daniluk i wykład „Uczelnia w trybach wojny. Politechnika w latach 1939-1945”
Lokalizacja: Sala 300, Gmach Główny Politechniki Gdańskiej, ul. Narutowicza 11/12, Gdańsk
Godzina rozpoczęcia: 18:00
Data: 2014-05-13