Pakt dla Nowego Portu, Miasto Gdańsk, Beata Dunajewska–Daszczyńska Radna Miasta Gdańska, Tadeusz Glajnert, Stowarzyszenie Nowy Port Sztuki, Rada Osiedla Nowy Port, CEA Łaźnia II, Towarzystwo Pomocy im. Św Brata Alberta, Perła Bałtyku, ZSO nr 5, Stowarzyszenie „FOSA” oraz Spółdzielnia Socjalna zapraszają na I Dni Nowego Portu, które odbywać się będą od 6 do 8 września.

nowyport

 

Tytuł: I Dni Nowego Portu
Lokalizacja: CEA „ŁAŹNIA II”, Nowy Port ul. Strajku Dokerów; ulica Przyjaciół, Wyzwolenia 48 i 49; Dom Sąsiedzki „Port sztuki”, ul. Wyzwolenia 49
Data rozpoczęcia: 2013-09-06
Godzina rozpoczęcia: 13:00
Data zakończenia: 2013-09-08