Gdańskie Miniatury zapraszają do Oliwy na ostatni w tym roku szkolnym spacer szlakiem walk i konfliktów.

Gdańskie Miniatury

Gdańskie Miniatury po raz kolejny zapraszają dzieci i młodzież szkolną do wspólnego poznawania tajemnic Gdańska. Po spacerach uliczkami Głównego Miasta, Starego Miasta, Starego Przedmieścia, Oruni czy Brzeźna, przyszedł czas na Oliwę, o której początkach czytamy na stronie Instytutu Kultury Miejskiej – organizatora projektu Gdańskie Miniatury:

Dzielnica w granice miasta została włączona w roku 1926. W początkach XII w. była to mała wieś przy klasztorze cystersów. Był to zakon, który powstał w XI w. we Francji. Zakon to zgromadzenie religijne którego członkowie oddają się w sposób szczególny wypełnianiu zasad danej religii i żyją zgodnie z określonymi regułami, czyli zasadami. Klasztor zaś to zakon i zarazem zespół budynków będących miejscem zamieszkania zakonników. Zabudowania wsi skupiały się wokół rynku, dzisiaj zwanego Starym Rynkiem Oliwskim. Pod cysterskim panowaniem Oliwa stała się bogatą i dobrze zorganizowaną wsią. Przez stulecia powiększała swoje tereny o kolejne majątki ziemskie, lasy, a nawet jeziora. Największą atrakcją Oliwy był piękny kościół klasztorny- dzisiejsza archikatedra oraz stare budynki zakonne. Oprócz nich znajdowały się tu również: spichlerze, browar (zajmujący się produkcją piwa) i młyn oraz rezydencja opata- przełożonego zakonników.

Niestety, w przeszłości Oliwa nie zawsze kojarzyła się z sielskimi widokami i klasztorną ciszą. To także miejsce, w którym odbywały się dramatyczne walki, najczęściej kończące się ogromnymi zniszczeniami. Wędrując szlakiem oliwskich cystersów, uczestnicy i uczestniczki spaceru usłyszą od przewodniczki Ewy Czerwińskiej historie opisujące smutne losy Oliwy, ale przyjazne otoczenie Parku Oliwskiego będzie stanowiło fantastyczną przeciwwagę dla często ponurych dziejów tego niezwykłego skrawka dzisiejszej dzielnicy Gdańska.

Temat: Działania wojenne na terenie Oliwy
Termin: 16 czerwca 2014 r. (poniedziałek), godziny: 10.00, 11.30, 13.00
Kategoria wiekowa: szkoły podstawowe (klasy V-VI) – szkoły ponadgimnazjalne
Czas trwania: około 1,5 godziny
Maksymalna liczba zgłaszanych osób: 30
Maksymalna liczba osób w grupie podczas spaceru: 50
Koszt: Bezpłatne

Prosimy o zgłoszenia do dnia 9 czerwca (poniedziałek) 2014 r. z podaniem nazwy szkoły/placówki kultury/grupy nieformalnej i ilości uczestników, wybranej godziny, nazwisk oraz telefonów kontaktowych osób, które 16 czerwca będą towarzyszyć grupie dzieci i młodzieży (na każde 15 osób przypada jeden opiekun), na adres e-mail: [email protected]

Organizatorzy informują, że zapewniają oprowadzanie po trasie „Działania wojenne na terenie Oliwy”. Nie zwalnia to Państwa z obowiązku zapewnienia osobom nieletnim opieki zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa.

Organizatorzy zastrzegają, że będą dobierać grupę według kategorii wiekowej. Organizatorzy zastrzegają, że w przypadku dużej ilości zgłoszeń na wybraną godzinę, będą w konsultacji z grupą zapraszać Państwa na inną porę.

Potwierdzenia zostaną przesłane drogą e-mailową do 11 czerwca (środa) 2014 r.
Opis trasy, mapka do pobrania i formularz konkursowy są dostępne pod adresem: www.ikm.gda.pl

Tytuł: Gdańskie Miniatury – Działania wojenne na terenie Oliwy
Lokalizacja: Opata Jacka Rybińskiego, Gdańsk, Polska
Godzina rozpoczęcia: 10:00
Data: 2014-06-16
Godzina zakończenia: 14:30