Zapraszam do wspólnej zabawy i zachęcam do obserwacji otoczenia:) Proszę o podpisywanie się imieniem i nazwiskiem – tylko podpisane komentarze będę uznawała.

IMG_3848

Zasady konkursu są proste. Pierwsza, prawidłowa odpowiedź wpisana w komentarzu będzie premiowana 1 punktem. Kolejne dwie osoby otrzymają po pół punktu.
Osoba, która pierwsza nazbiera dziesięć punktów, otrzyma w prezencie trzy albumy: „Fot Kosycarz – Z lotu ptaka”, wersję angielską „Gdańsk, Sopot, Gdynia” oraz „Niezwykłe zwykłe zdjęcia Kaszub”. Drugie miejsce będzie nagrodzone albumami: „Fot Kosycarz – Z lotu ptaka” i  „Niezwykłe zwykłe zdjęcia Kaszub”, a trzecie albumem Kaszub.
W przypadku, kiedy dwie/trzy osoby otrzymają tę samą liczbę punktów, odbędzie się dogrywka, w której punkty będę mogły otrzymać tylko wspomniane osoby.

Pytanie: Co przedstawia załączone zdjęcie?
Odpowiedź: Opera Leśna (fragment zadaszenia)

Uwaga: Komentarze są publikowane z opóźnieniem. Za prawidłową będę uznawać jedynie odpowiedź napisaną w trybie twierdzącym, podpisaną imieniem i nazwiskiem osoby komentującej.

 Punktacja:

Anna Sadowska – 1
Michał Witkowski – 1
Sandra Smetek – 0,5
Barbara Filipiak – 0,5
Alicja Mianowska – 0,5
Alina Limańska – 0,5