Europejska Fundacja Ochrony Zabytków oraz Pracodawcy Pomorza zapraszają na debatę ekspertów pod tytułem: „Polityka Miasta Gdańska wobec terenów zielonych na przykładzie Jaśkowego Lasu we Wrzeszczu”.

debataKomunikat prasowy:

Debata o Jaśkowym Lesie jest kontynuacją zeszłorocznych debat, połączonych z wykładami o historii Jaśkowego Lasu organizowanych w ramach realizacji zadania „Dbamy o Jaśkowy Las – Nasze dziedzictwo przyrodnicze Górnego Wrzeszcza”. Podczas tegorocznej realizacji zadania, Europejska Fundacja Ochrony Zabytków zdecydowała się do debaty zaprosić ekspertów planowania przestrzennego oraz przedstawicieli Miasta Gdańska.

Debata ma służyć wskazaniu kierunków dalszego działania w odpowiedzi na przyjętą i realizowaną przez Miasto Gdańsk politykę wobec terenów zielonych. Na podstawie analizy tego, co zostało zrobione i czego nie udało się osiągnąć mimo zaangażowania społecznego, eksperci będą mieli okazję zaproponować inne rozwiązania do dalszej dyskusji i wdrożenia. Wnioski i postulaty wynikające z podsumowania debaty organizatorzy – „Pracodawcy Pomorza” i Europejska Fundacja Ochrony Zabytków przekażą władzom miasta i okresowo podczas kolejnych debat będą sprawdzać ich realizację.

Program debaty:

1. Otwarcie Debaty – Zbigniew Canowiecki Prezes Zarządu „Pracodawców Pomorza”
2. Przedstawienie problematyki – Aleksandra Kociałkowska – Prezes Zarządu Europejskiej Fundacji Ochrony Zabytków.
3. Plany rozwoju terenów zielonych i ich zagospodarowania w Gdańsku – Przedstawiciel Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku
4. Dyskusja w zakresie poruszanej problematyki
5. Lunch

Na debatę w roli obserwatora obowiązuje wstęp wolny. Jednakże liczba miejsc, ze względu na warunki lokalowe, jest mocno ograniczona. Przewidujemy miejsce dla 30 obserwatórów, tak więc prosimy o wcześniejsze przybycie w celu zajęcia miejsca.

Tytuł: Debata ekspertów dotyczące polityki terenów zielonych na przykładzie Jaśkowego Lasu
Lokalizacja: Siedziba Pracodawców Pomorza, Aleja Zwycięstwa 24, Gdańsk
Godzina rozpoczęcia: 14:00
Data: 2013-10-29