Tytuł: Zrewitalizowana uliczka
Lokalizacja: ul. Św. Piotra, Gdańsk
Godzina rozpoczęcia: 11:00
Data: 2010-07-06

Komunikat Biura Prasowego UM w Gdańsku:

W Gdańsku  zostanie oddana do użytku kolejna zrewitalizowana uliczka. Będzie to historyczna ul. Św. Piotra*

Przebudowa ulicy św. Piotra w Gdańsku polegała na:

• przebudowie nawierzchnia ulicy i placu manewrowego,

• odbudowie nawierzchni chodnika oraz krawężników,

• przebudowie kanalizacji deszczowej,

• budowie oświetlenia ulicznego wraz z przebudową sieci elektroenergetycznych.

Koszt przebudowy to 179 326,00 zł.

* Uliczka św. Piotra powstała stosunkowo niedawno, z początkiem lat sześćdziesiątych dwudziestego wieku podczas wznoszenia Szkoły Podstawowej nr 67, im. Kapitana Żeglugi Wielkiej Tadeusza Ziółkowskiego. Równocześnie z tą szkołą wzniesiono budynek przedszkola, który obecnie pełni już rolę domu parafialnego pobliskiej świątyni. Autorami projektu obu budynków byli architekci: Tadeusz Lepczak i Daniel Olędzki i to zapewne oni na swoich planach nakreślili kształt uliczki św. Piotra.

Zanim powstała ta uliczka, do końca wojny wznosiły się na jej terenie mieszczańskie kamienice przylegające do starej ulicy Lastadii. Z dawnej zabudowy pozostało niewiele, a plany powojennych architektów całkowicie pominęły dawne podziały własnościowe. Uliczka pełniła czysto funkcjonalną rolę związaną z dojazdem do zaplecza wzniesionych wówczas budynków oświatowych. Skąd jednak nazwa ulicy Św. Piotra?

Historycznie na terenie Przedmieścia nigdy nie istniała ulica o takiej nazwie. Teren wokół pobliskiej fary nosił nazwę związaną z wezwaniem patronów kościoła: czyli świętych Piotra i Pawła. Niemiecka nazwa tego terenu brzmiała; Sankt Petri Kirchhof (Cmentarz św. Piotra), a od roku 1942, An der Petrikirche (Przy kościele św. Piotra). Wiadomo, że w średniowieczu powszechny był zwyczaj chowania zmarłych wokół świątyń, stąd we wspomnianej nazwie przywołanie cmentarza. W Gdańsku już w połowie XVI wieku zakazano pochówków w obrębie murów miejskich, odbywały się one jedynie wewnątrz kościołów, ale za opłatą, na którą nie każdego było stać. Nazwa samego cmentarza jak widać przetrwała znacznie dłużej. A ponadto w dawnym Gdańsku, przydługą oficjalną nazwę kościoła; Sankt Petri und Pauli Kirche zwyczajowo skracano do krótkiego zwrotu; Petrikirche. Stąd też pominiecie w przedwojennym nazewnictwie ulic tego, jakże ważnego patrona kościoła, czyli św. Pawła. Po wojnie zaproponowano kolejny „skrót myślowy” i tak dawną niemiecką nazwę ulicy ograniczono wyłącznie do krótkiego: św. Piotra.

( na podstawie tekstu autorstwa A. Staniszewskiego)