Miejska Biblioteka Publiczna w Sopocie im. J. Wybickiego Biblioteka Główna zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym „Z książką na wakacjach”

1. Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna im. J. Wybickiego w Sopocie.

2. Konkurs skierowany jest do młodzieży od lat 16 i osób dorosłych.

3. Przedmiotem konkursu jest zdjęcie o tematyce wakacyjnej, promujące czytelnictwo książek w czasie wakacji.

4. Zasady uczestnictwa:

· Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie zdjęcia dotąd nie publikowanego i nie nagrodzonego w innych konkursach o tematyce określonej w punkcie 3.

· Zdjęcia należy nadsyłać wyłącznie w formie elektronicznej w formacie JPG (wielkość do 2 MB)

· Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu do 3 zdjęć.

· Nie zezwala się na stosowanie fotomontaży lub dokonywanie zmian w przy użyciu programów graficznych.

5. Czas trwania konkursu:

Konkurs trwa od 5 lipca do 17 września 2010 r.

6. Miejsce i sposób nadsyłania prac. Zdjęcia należy nadsyłać wyłącznie w formie elektronicznej na adres [email protected] .

7. Prace oceniać będzie Jury powołane przez Organizatora. W kwestiach spornych, decydujący głos będzie miał Przewodniczący Jury. Przy ocenie zdjęć brane będą pod uwagę m.in.: zgodność z tematem konkursu, jakość, oryginalność, kreatywność nadesłanych zdjęć.

8. Nagrody.

Na autorów najlepszych zdjęć czeka nagroda główna i dwa wyróżnienia. O sposobie podziału nagród decyduje Jury konkursu.

Nagroda główna:

· Karta pamięci Sandisk 8 GB

· Futerał na lustrzankę Case Logic

· Książka o fotografii wydawnictwa National Geographic

Wyróżnienia:

· Karty pamięci Sandisk 4 GB

· Książki o fotografii wydawnictwa National Geographic

9. Wyniki konkursu i wręczenie nagród.

Ogłoszenie wyników nastąpi 30 września na stronie internetowej biblioteki www.mbp.sopot.pl. Wręczenie nagród odbędzie się 8 października o godz. 17.00 w Wypożyczalni dla Dorosłych przy ul. Obrońców Westerplatte 16 w Sopocie.

10. Przystępując do konkursu, uczestnik oświadcza, iż on oraz wszystkie osoby znajdujące się na zdjęciach wyrażają zgodę na nieodpłatną publikację nadesłanych zdjęć we wszystkich mediach elektronicznych i nie elektronicznych sygnowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Sopocie.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.

11. Z udziału w konkursie wyłączeni są organizatorzy i członkowie ich rodzin.

12. Więcej informacji na temat konkursu:

tel. 58 551 12 87 w. 23, 58 551 12 87 w. 29, 058 551 60 62 lub e-mail: [email protected], [email protected]