Miejska Biblioteka Publiczna im. Józefa Wybickiego w Sopocie i Pracownia Komputerowa dla Dzieci i Młodzieży zapraszają do udziału w mini-konkursie plastycznym – Rysowanie na ekranie

Regulamin konkursu:

* Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna w Sopocie, Pracownia Komputerowa dla Dzieci i Młodzieży.

* Konkurs skierowany jest do dzieci do lat 10, będących użytkownikami Pracowni Komputerowej dla Dzieci i Młodzieży

* Zadaniem uczestników jest wykonanie ilustracji o tematyce wakacyjnej w programie Paint.

* Forma: obraz zapisany w formacie .JPG

* Nagrody: przyznana zostanie nagroda główna i dwa wyróżnienia.

* Prace oceniać będzie Jury powołane przez organizatora. W kwestiach spornych, decydujący głos będzie miał Przewodniczący Jury.

Chęć uczestnictwa w konkursie należy zgłosić dyżurnemu bibliotekarzowi w Pracowni Komputerowej. Należy podać: imię i nazwisko uczestnika, adres (ulica, numer mieszkania, kod domowy, miasto), telefon.

* Ilustrację można wykonać podczas jednorazowego pobytu w Pracowni Komputerowej lub też można nad nią pracować wielokrotnie do czasu zakończenia konkursu.

* Zakończenie pracy nad ilustracją należy zgłosić dyżurnemu bibliotekarzowi, który zapisze pracę uczestnika konkursu w specjalnym folderze.

* Do konkursu każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę.

* Czas trwania konkursu: 5 lipca – 31 sierpnia.

* Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 10 września na stronie www.mbp.sopot.pl oraz w Pracowni Komputerowej dla Dzieci i Młodzieży. Wręczenie nagród odbędzie się 17 września o godz. 16.00 w Wypożyczalni dla Dzieci i Młodzieży przy ul. Obrońców Westerplatte 16 w Sopocie.

* Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji prac konkursowych.

* Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.

* Wszelkich informacji na temat konkursu udzielają pracownicy Wypożyczalni dla Dorosłych, Dzieci i Młodzieży oraz Pracowni Komputerowej przy ul. Obrońców Westerplatte 16 w Sopocie, tel. 058 551 12 87, w. 23 , 058 551 12 87, w. 29, 058 551 60 62, e-mail: [email protected], [email protected].