Z dziesiątej edycji Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń wynika, że mediana wynagrodzenia absolwentów Politechniki Gdańskiej w roku 2012 wynosiła 5 875 złotych brutto. Absolwenci o stażu pracy krótszym niż rok zarabiali 3 200 zł brutto. To trzecie pod względem wysokości zarobki absolwentów wyższych uczelni w Polsce.

Biuro prasowe Politechniki Gdańskiej:

– Dobre płace naszych absolwentów są zasługą wiedzy, jaką zdobyli podczas studiów. Cenna jest także ich zaradność w sytuacjach problemowych. Ludzie, którzy ukończyli Politechnikę Gdańską potrafią podejść do tematu z innej strony, pomyśleć innowacyjnie i wskazać rozwiązanie. W znalezieniu dobrze płatnej pracy pomaga także renoma uczelni – mówi prof. Henryk Krawczyk, rektor Politechniki Gdańskiej.

Od kilku lat Politechnika Gdańska zajmuje drugie miejsce w rankingu MNiSW mierzącym popularność wyboru uczelni przez młodych ludzi. – Działa tu sprzężenie zwrotne: kandydaci na studia preferują naszą uczelnię, bo wiedzą, że mogą liczyć na godziwe wynagrodzenie w przyszłości – dodaje rektor.

Ranking obejmuje wynagrodzenia absolwentów 25 polskich uczelni w 2012 roku. Przeprowadziła go firma Sedlak & Sedlak. Najlepiej zarabiającą kadrę wykształciła Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (3 500 złotych brutto w przypadku stażu mniejszego niż 12 miesięcy) oraz Politechnika Warszawska (3 380 złotych brutto, przy stażu pracy nie przekraczającym roku).

W zestawieniu uczelni stworzonym na podstawie danych przekazanych przez absolwentów niezależnie od roku ukończenia uczelni, pierwsze miejsce także zajmuje Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Mediana wynagrodzeń osób, które ukończyły studia na tej uczelni wyniosła w 2012 roku 8 100 złotych brutto. Kolejne miejsce zajmuje Politechnika Warszawska, której absolwenci zarabiali przeciętnie 7 000 złotych brutto. Trzecie miejsce zajęła Politechnika Gdańska. Nasi absolwenci zarabiali w roku 5 875 złotych brutto.

Najwyższe wynagrodzenie otrzymywali absolwenci uczelni o profilu technicznym. Najmniej pieniędzy wpada do portfeli absolwentów magisterskich studiów pedagogicznych – 2 000 złotych brutto.

Tabelę można prześledzić na tej stronie.