„Opowiedz ich historię” to projekt, do udziału w którym zapraszają Gdańska Fundacja Oświatowa oraz Gdańskie Liceum Autonomiczne. Inicjatywa jest skierowana do ponadgimnazjalnych szkół w Gdańsku, Gdyni i Sopocie.

Opowiedz ich historięProjekt nawiązuje do wielokulturowego Gdańska, a jego celem jest zwrócenie uwagi na obecność w naszym regionie różnych narodowości i próba odpowiedzi na pytanie:

Kim byli i są gdańszczanie?

Podejmując temat przyjdzie też czas zastanowienia się nad kwestią wzajemnych stosunków oraz wzajemnego postrzegania się przez poszczególne grupy.

Zadaniem uczniów i uczennic będzie stworzenie filmowych historii oraz prac fotograficznych o swoich rówieśnikach, wywodzących się z mniejszości narodowych mieszkających w Gdańsku. Zanim powstaną filmy, młodzież przygotuje się do ich stworzenia, biorąc udział w szeregu zajęć – warsztatach na temat wielonarodowości, wycieczkach śladami zapomnianych kultur, spotkaniach z przedstawicielami grup mniejszościowych oraz w warsztatach filmowych. Jako podsumowanie projektu przewidziana jest uroczysta gala, podczas której odbędzie się pokaz filmów, wernisaż zdjęć przygotowanych przez młodzież oraz nagrodzenie trzech prac filmowych i fotograficznych.

Młodzież będzie pracowała w grupach pod kierunkiem nauczycieli i nauczycielek. O przyjęciu do współpracy zdecyduje kolejność zgłoszeń w elektronicznym systemie rekrutacji do projektu. Podczas spotkania organizacyjnego każda grupa wylosuje temat, którym będzie się zajmowała. Proponowane przez nas zagadnienia dotyczą dziewięciu grup mniejszościowych: Niemców, Kaszubów, Rosjan, Białorusinów, Litwinów, Ukraińców, Żydów, Tatarów, Romów, Karaimów.

Dla zainteresowanych udziałem w Projekcie została stworzona specjalna strona:
www.opowiedzichhistorie.gfo.iq.pl

Lektura uzupełniająca:

Dni Mniejszości Narodowych w Gdańsku

Spacer śladami wielokulturowego Gdańska

Projekt rozpoczął się 2 marca 2015 roku, a jego zakończenie przewidziane jest na 30 kwietnia 2016 roku.
Zadanie jest realizowane w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.