W gdańskiej Galerii Blik odbył się wernisaż prac, których autorem jest Małgorzata Anna Karczmarzyk-Zoya. Artystka jest również pedagogiem, animatorem kultury, tutorem, nauczycielem akademickim, doktorem w zakresie nauk humanistycznych. Wystawia swoje malarstwo w kraju i za granicą.

W Galerii BlikPrace artystki znajdują się w zbiorach prywatnych w kraju i za granicą (m.in. w USA, w Holandii, w Turcji, w Portugalii, w Rosji), jak również w zbiorach Muzeum Sztuki Współczesnej w Pałacu Opatów w Gdańsku. Wystawa rysunku i malarstwa w Galerii Blik nierozerwalnie związana jest z Gdańskiem. Jak zaznacza sama artystka:

Jest ona poświęcona wizjom na temat Gdańska, który interpretuję jako przestrzeń, wspólnotę  i miejsce, jest on szeroko otwarty na ludzi, odmienne kultury, obiekty fantastyczne, „innych”, a także idee i doświadczenia. W nim stykają się zarówno myśli wypierane z pamięci, jak i obrazy oraz narracje zapamiętane, przepracowane i współtworzone przez różnych jej uczestników. Tę wspólną przestrzeń „dogaduję” i „negocjuję” z innymi, a nawet poszerzam i „rozciągam” tak, jak rozciąga się wymiary istniejących i nieistniejących przestrzeni. Sporo miejsca zajmuje bowiem tutaj mój świat wyobrażeniowy, w którym są zarówno, czary, istoty z innych krain, planet, kultur i wymiarów. Jest to zatem przestrzeń dialogu, płaszczyzna wielowymiarowa.

W trakcie wernisażu Małgorzata Anna Karczmarzyk-Zoya podkreśliła również istotność tkanki wewnętrznej Gdańska w swych pracach, nawiązując do ,,Utkanek’’ Barbary Piórkowskiej, które są książką nieoczywistą. Treść zachęca do połączenia swej osobowości, ciała i świadomości z tkanką Gdańska, który będąc miastem magicznym, codziennie czaruje znakami i symbolami; możemy je odczytywać i dzięki temu być świadomymi, jak prowadzić nasze życie, by jego ścieżki rozwijały nasze istnienie w odpowiednim kierunku.

W Galerii Blik

Gdańska Galeria Blik funkcjonuje od marca 2012 r. Od początku swej działalności stara się promować gdańskich artystów, szczególnie związanych z Akademią Sztuk Pięknych. Prowadzona jest przez Stowarzyszenie Nowy Port Sztuki i głównie wystawia sztukę współczesną. Jednocześnie prowadzi sprzedaż wystawianych dzieł, a dochody przekazywane są na cele statutowe Stowarzyszenia, które zrzesza interdyscyplinarną grupę artystów i miłośników sztuki. Warto dodać, że Stowarzyszenie zajmuje się również działaniami artystycznymi, kulturalnymi, a także społeczno – edukacyjnymi na terenie Nowego Portu. Założenie Galerii Blik, która znajduje się na ulicy Korzennej 1d, było spełnieniem marzeń, a inicjatorem był Marcin Bildziuk, prezes zarządu Stowarzyszenia Nowy Port Sztuki, animator kultury, kurator wielu wystaw, laureat Stypendium Kulturalnego Prezydenta Miasta Gdańska 2005. Wystawę objął patronatem honorowym Mieczysław Struk, Marszałek Województwa Pomorskiego, a obejrzeć ją można do 14 lutego br.
Małgorzata Anna Karczmarzyk-Zoya

Tekst i zdjęcia: Dominika Ikonnikow