Rozpoczyna się maj i sezon klasowych wycieczek. Wielu nauczycieli nie lubi ich organizować. Nie tylko z braku chęci, wygodnictwa, czy nadmiaru innych zajęć. Uczniowie często nie chcą wychodzić nigdzie indziej niż do kina, krytykują każdą propozycję, ponadto trudno zebrać pieniądze na wstęp do kościoła, muzeum czy na wystawę (przyniesie pięć osób, dziesięć zapomina, resztę to mało obchodzi).

Czasem jednak – co przyznają sami nauczyciele – nie ma pomysłu dokąd pójść. Nie każda nauczycielka zna dobrze Gdańsk, nie każdy nauczyciel uczy historii. Na wynajęcie przewodnika (co byłoby najlepszym rozwiązaniem) nie ma finansowych szans. iBedeker pragnie Państwu dopomóc. Będziemy raz w tygodniu zamieszczać kolejną propozycję wyprawy. Co ważne – prawie bez żadnych kosztów. Wszystko przygotowujecie sami. To duża oszczędność, a jaka satysfakcja!
Zachęcamy do wyjść „z klasą”!

Cała władza w ręce uczniów

Z jakiej racji to nauczyciel ma być głównym organizatorem całej wycieczki? A szanowne uczennice i uczniowie przyjść na gotowe? I zaraz zacząć krytykować? Niedoczekanie! Czy my – nauczyciele – mało mamy pracy pod koniec roku? Niech wyprawy przygotowują sami uczniowie! Ma to same zalety. Młodzież czuje się współorganizatorem wyjścia. Jest współodpowiedzialna za atmosferę podczas wyprawy. Zdobywa dodatkowe punkty za aktywność (ocena z zachowania). A przede wszystkim – niech młodzi zobaczą, jak ciężko jest mówić do grupy, w której jeden słucha, dwóch wysyła smsy, pięciu chce iść na pizzę, a reszta nagle jest bardzo zmęczona! Niestety nie mogą się akurat położyć, to przynajmniej siadają gdzie się da, albo pokładają jeden na drugim. Wstajemy kochani! Pobudka! Na wyprawę biegiem marsz!

Uczniowie z Gimnazjum nr 26 w Gdańsku i z EMG in Neuenstadt am Kocher

Nasza pierwsza propozycja to kościół Mariacki w Gdańsku

Bazylika Mariacka, zwana często „koroną miasta Gdańska”, zadziwia swoim ogromem. Potężne mury i wieże wznoszą się wysoko nad panoramą Gdańska. Kościół jest pomnikiem kultury europejskiej najwyższej rangi. Historyczna wartość obiektów sztuki sakralnej przyciąga rokrocznie tysiące turystów z całego świata. Na szczególną uwagę zasługuje kopia obrazu „Sądu Ostatecznego” Hansa Memlinga, wysokiej klasy i wartości historycznej płyty nagrobne, rzeźba Pięknej Madonny Gdańskiej, Pieta oraz Zegar Astronomiczny.

Jak zorganizować klasowe wyjście do kościoła Mariackiego ?

Zadania uczniów

Rozdzielamy wśród uczniów następujące zadania (jedno zadanie dla jednego ucznia):

1. przygotowanie „metryczki kościoła” – ogólne dane (długość, szerokość, wysokość do sklepienia, wysokość wieży, czas budowy, kubatura itp.)
2. ogólna charakterystyka stylu gotyckiego
3. kościół od czasu reformacji był ewangelicki. Krótka charakterystyka protestantyzmu.
4. streszczenia najważniejszych legend związanych z kościołem: o Pięknej Madonnie Gdańskiej, Zegarze Astronomicznym, gotyckim Krucyfiksie, epitafium rodu Ferberów. Wszystkie legendy można znaleźć w książce S. Bogdanowicza „Legendy Mariackie”. Wybieramy przykładowo pięcioro uczniów, a każdy z nich ma sam znaleźć zadaną legendę i nauczyć się jej na pamięć tak, aby móc zaprezentować ją klasie.

Rola nauczyciela

1. Rozdzielamy zadania wśród uczniów. Można przygotować losy (tyle, ilu uczniów jest w klasie) z których niektóre będą zawierały zadania, a niektóre będą puste.
2. Dodatkowo przygotowujemy krótkie zadania, do rozwiązania w trakcie pobytu w kościele (mały konkurs na koniec – o tym później).
3. Pokazujemy uczniom kopię słynnego obrazu Hansa Memlinga – Sąd Ostateczny. Wcześniej znajdujemy ogólne informacje na temat obrazu.

Podziwiając obraz warto zwrócić uwagę młodzieży na następujące ciekawostki:

– u wrót nieba aniołowie rozdzielają zbawionym różne ubrania. Niektórzy otrzymują piękne szaty i nakrycia głowy biskupów, a inni prosty szary stój. Niesprawiedliwość i zróżnicowanie! Jest to niezbyt pocieszająca wizja braku równości – również w raju:)
– nikt ze zbawionych maszerujących do nieba nie interesuje się tym, co dzieje się z grzesznikami (najważniejsze, że ja jestem zbawiony:) )
– Hans Memling wśród wszystkich postaci umieścił dwie czarnoskóre osoby – sprawiedliwie, jedną po stronie zbawionych, drugą wśród potępionych. Niech uczniowie znajdą te postacie.
– u stóp archanioła warto zwrócić uwagę na ciekawą scenę – „próbę ucieczki”. Co znamienne – uciekającego grzesznika przytrzymuje inny potępiony, uniemożliwiając przejście na stronę zbawionych. (Wszystko według zasady – nie będziesz miał lepiej ode mnie…)
– kolejna ciekawa scena – walka o duszę. Tam gdzie rozpoczyna się łuk tęczy, anioł toczy walkę z diabłem o człowieka. Hans Memling nie rozstrzygnął rezultatu tej walki.

Przebieg wyprawy

Wchodzimy do kościoła, uiszczamy opłatę za wstęp – 2,50 złote od osoby (bilet ulgowy, łącznie z wieżą). Młodzież prezentuje przygotowane zadania. W przypadku legend podchodzimy oczywiście do odpowiednich zabytków. Potem prowadzimy uczniów do obrazu Memlinga.

Mały konkurs na koniec:

Wcześniej przygotowujemy karteczki z kilkoma zadaniami. Dzielimy uczniów na małe grupki – (3, 4 osobowe) i każdej grupie wręczamy kartkę z paroma pytaniami, np.:

1. Znajdź w okolicy Ołtarza Głównego płytę nagrobną Conradiego (fundatora i założyciela CONRADINUM), jak wyglądał jego herb? Proszę naszkicować go na kartce.
2. Znajdź obraz Matki Boskiej Ostrobramskiej. Jaki element widzimy na dole obrazu?
3. Znajdź nagrobek rodziny Bahrów. Co miała w herbie ta znana gdańska rodzina?
4. Niedaleko figury Pięknej Gdańskiej Madonny wisi tablica poświęcona wybitnemu teoretykowi literatury niemieckiej. Jak się nazywał?
5. Pod organami znajduje się piękny witraż. Wytężmy wzrok i znajdźmy datę jego powstania i nazwę firmy, która go wykonała.

Zbieramy karteczki od grup, obiecujemy podać wyniki konkursu na najbliższej lekcji.

Wieża na koniec

Na koniec proponujmy klasie wejście na wieżę. Ma to być niespodzianka – w innym wypadku co pięć minut będą pytali: kiedy na wieżę?

W kolejnej części Szkolnej Zakładki – Oliwa, potem ZOO. Zapraszamy!

Autorka cyklu: MKF. Zdjęcia autorki.