Dobiega końca druga edycja iBedekerowego konkursu fotograficznego, zapraszam do zabawy:)

Pierwsza prawidłowa odpowiedź na zagadkę fotograficzną, wpisana w komentarzu, będzie premiowana 1 punktem. Kolejne dwie osoby otrzymają po pół punktu. Osoba, która pierwsza nazbiera dziesięć punktów, otrzyma w prezencie książkę (w twardej obwolucie) „Przy obieraniu cebuli” Güntera Grassa. Książka będzie do odebrania na terenie Trójmiasta lub na koszt laureata wysłana pocztą w dowolne miejsce.

Pytanie: Przy jakiej ulicy mieści się kamienica/kamienice, której/których wnętrze pokazane jest na fotografii?
Odpowiedź: Długi Targ 1-4

Uwaga: komentarze są publikowane z opóźnieniem. Za prawidłową będę uznawać odpowiedź napisaną w trybie twierdzącym.

Punktacja:

Kamil S. – 9,5
Grzegorz S. – 8,5
Meg – 6
Roman – 5
Dariusz Słodkowski – 5,5
Wojtek Dziedzic – 3,5
Władzio S. – 3,5
Słowik 45 – 3
Andrzej – 3,5
Marta Antonina – 3
Grzegorz – 2
Inka – 2
Roko – 2
Lesiu – 1,5
daniel – 2
Tomek Nadolny – 1
Feldfebel – 1
Kasia – 1
Inga- 2
Rafał Obłuski – 1
Ewa Czerwińska – 1
Piotr C. – 1,5
Barbara – 0,5
Barbara Herman – 0,5
Paweł – 0,5
Bartosz Cicharski – 0,5
Artur J. – 0,5
Małgorzata – 0,5
Aleksander Masłowski – 0,5
Ola – 0,5
Jerzy – 0,5
Gosia – 0,5
Szymon – 0,5
Michał – 0,5
Piotrek – 0,5
ewa – 0,5
Krzysztof – 0,5
Krzysiek – 1
krzysztof – 0,5
Tomek – 0,5
Mateusz – 0,5
Karolina – 0,5
Barbara F. – 0,5