iBedeker, Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział w Gdańsku oraz przewodnik miejski Aleksander Masłowski zapraszają na spacer szlakiem gdańskich zabytków techniki.

Przepompownia ścieków

 

Spacer szlakiem gdańskich zabytków techniki, dofinansowany przez Gdański Oddział PZTISprzybliży gdańszczanom historię rozwoju myśli technicznej w Gdańsku na przestrzeni wieków. Aleksander Masłowski przypomni nieco zapomnianą postać Eduarda Wiebego i Adama Wijbego, który wprowadził w Gdańsku wiele nowatorskich rozwiązań inżynierskich. Wysłuchamy opowieści o torach i obrotnicach na Wyspie Spichrzów, o żurawiach na Szafarni i Wielkim Żurawiu zamykającym ul. Szeroką. Wędrując po Ołowiance poznamy historie elektrowni i przepompowni ścieków, a spacer zakończymy na Siennej Grobli.
Tematu gdańskich zabytków techniki ten jeden spacer rzecz jasna nie wyczerpie. Liczę jednak, że pojawią się sponsorzy, którzy zechcą ufundować gdańszczanom spacer z przewodnikiem wokół Śluzy Kamiennej czy zabytkowej Kuźni Wodnej w Oliwie

Spacer szlakiem gdańskich zabytków techniki odbędzie się 13 listopada w godzinach 13 – 15, start z Targu Maślanego. Uprzejmie proszę o wyrażenie chęci udziału w spacerze przez wpisanie stosownego komentarza, oraz o zabranie ze sobą wizytówek lub karteczek z nazwiskiem (tradycyjnie będzie losowanie książki związanej tematycznie z Gdańskiem)

UWAGA – w przypadku opadów atmosferycznych spacer zostanie przeniesiony na inny termin

iBedekerowe spacery z Aleksandrem Masłowskim:

Wielokulturowy Gdańsk
Stare Przedmieście
Średniowieczne fortyfikacje Gdańska