Kobiety – kobiety matki, kobiety pracownice, kobiety  działaczki, często niedoceniane, a łączące wszystkie obowiązki dnia codziennego, z sukcesem walczyły  o demokrację  i poszanowanie praw człowieka. Im właśnie dedykowany jest najbliższy spacer ( 20 grudnia) w ramach projektu „Gdańskie Miniatury”.

Fotografie pochodzą ze zbiorów Europejskiego Centrum Solidarności

Po spacerach śladami królowych, mieszczek i kobiet Wolnego Miasta Gdańska, przyszedł czas na czasy znacznie bliższe dzieciom i młodzieży szkolnej. Opowieści o działaczkach Solidarności, to często historie zbliżone do losów ich mam i babć – kobiet, które być może mijały się w pracy z bohaterkami miniaturowego spaceru po Stoczni Gdańskiej.

Wędrówka rozpocznie się przy Pomniku Poległych Stoczniowców, błędnie zwanego często pomnikiem Trzech Krzyży. Dzieci i młodzież wędrując po terenie Stoczni Gdańskiej, usłyszą od licencjonowanej przewodniczki Ewy Czerwińskiej historie kobiet, które wpłynęły na rozwój demokracji w Polsce. Wśród bohaterek opowieści znajdą się: suwnicowa Anna Walentynowicz, absolwentka Politechniki Gdańskiej Joanna Duda-Gwiazda, opozycjonistka Bożena Rybicka-Grzywaczewska, pracownica Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Henryka Krzywonos i pielęgniarka Alina Pieńkowska.

Narracji przewodniczki będzie towarzyszyła gra miejska, polegająca na rozwiązywaniu zagadek związanych z trasą spaceru. Organizator projektu – Instytut Kultury Miejskiej zaprasza do udziału uczniów i uczennice ze starszych klas szkoły podstawowej, gimnazjów i liceów. Niemal dziewięćdziesięciominutowe spacery są bezpłatne i pozwolą dzieciom i młodzieży nie tylko zapoznać się z historią Stoczni Gdańskiej i rodzącej się w Gdańsku demokracji, ale również zapisać w pamięci obrazy, na których już niedługo powstaną nowe obiekty planowanego Młodego Miasta.

Zgłoszenia na spacery, z podaniem nazwy szkoły/ placówki kultury/grupy nieformalnej i ilości uczestników, wybranej godziny oraz telefonu komórkowego i nazwisk osób, przyjmowane będą 14 grudnia pod adresem e-mailowym – [email protected].

Więcej o trasie spaceru na stronie Instytutu Kultury Miejskiej

Relacje ze spacerów Gdańskie Miniatury