Staraniem Fundacji Karrenwall z Gdańska i Wydawnictwa VIA z Torunia powstał album „Ruiny. Fotografie Wiesława Gruszkowskiego”, zawierający zdjęcia dokumentujące powojenne zniszczenia miasta. 

Książka jest zbiorem stu pięćdziesięciu pięciu fotografii, ale jednocześnie wykładem dotyczącym losów powojennego Gdańska. Zdjęcia pochodzą ze zbiorów Muzeum Narodowego w Gdańska, album ukazał się przy wsparciu UM w Gdańsku i Muzeum II Wojny Światowej, a projekt graficzny przygotował Jerzy W. Wołodźko.

Album z fotografiami prof. Gruszkowskiego jest kolejną pozycją poświęconą fotografikom gdańskim, wydaną przez Fundację Karrenwall i Wydawnictwo VIA . We wrześniu ukazał się album „Rudolf Th. Kuhn (1842-1900) – fotograf krajobrazu, architektury i morza”.

Podczas promocji książkę będzie można kupić za 75 zł zł, w księgarniach będzie dostępna w cenie 90 zł.

Konkurs:

Osoby, które rozszyfrują co najmniej dwa pokazane na zdjęciach  miejsca i opiszą je w trzech-czterech zdaniach, będą miały okazję otrzymać w prezencie album. Zwycięzcę wytypuje jednoosobowe jury w osobie Jerzego W. Wołodźki.
Odpowiedzi proszę wysyłać do północy 11 grudnia 2012 r., na adres emailowy: [email protected] 

Fundatorem nagrody są: Fundacja Karrenwall i Wydawnictwo VIA z Torunia.

Zaplanowane są dwie promocje  albumu – w Auli Politechniki Gdańskiej i w Ratuszu Staromiejskim:

Lokalizacja: Ratusz Staromiejski, ul. Korzenna 33/35, Gdańsk
Godzina rozpoczęcia: 18:00
Data: 2012-12-13

Lokalizacja: Aula Politechniki Gdańskiej, ul. Narutowicza 11/12
Godzina rozpoczęcia: 18:00
Data: 2012-12-11