Gdańsk 2016 i iBedeker zapraszają dzieci i młodzież z gdańskich szkół na kolejne spotkanie z historią, architekturą i legendami Gdańska. Styczniowa wędrówka będzie wiodła uliczkami Głównego Miasta.

Gdańskie Miniatury zdobywają coraz większą sympatię dzieci i młodzieży szkolnej. Od trzech lat Gdańsk 2016 realizuje projekt edukacyjny skierowany do szkół, który łączy naukę z przyjemnością, proponując uczennicom i uczniom poznawanie i odkrywanie miasta podczas spacerów z licencjonowanym przewodnikiem turystycznym. Od kilku miesięcy do organizacji wędrówek włączył się iBedeker oraz przewodniczka Ewa Czerwińska. Wspólnie rozwiązywaliśmy już zagadki Starego Przedmieścia i Starego Miasta, przyszedł czas na gdański „towar eksportowy” – Główne Miasto, potocznie, acz nieprawidłowo zwane „starówką”.

W tej wieży starszy… Zaczniemy spacer w Zespole Przedbramia, w którym dowiemy się, skąd pochodzą ludzkie jęki, niekiedy z niego dobiegające. Usłyszymy o ofiarach straszliwych tortur, którym przed wiekami byli poddawani ludzie. Czy tylko przed wiekami? Tu właśnie, w gotyckich murach dawnego więzienia warto się będzie zadumać nad poniżającym sposobem karania ludzi.

Mijając dostojną Zbrojownią zastanowimy się co wspólnego ma Gdańsk z Lwowem, poznamy jedną z kamienic na ul. Piwnej, a zbliżając się do resztek średniowiecznego muru okalającego miasto od północy, poznamy legendę o Annie i Jakubie. Przy okazji porozmawiamy o problemie żebractwa. Nasz spacer zakończymy przy Złotej Kamienicy i dowiemy się co jej fasada może mieć wspólnego ze sztormem.

Dorośli mieszkańcy Gdańska nie zawsze mają czas na poznawanie jego tajemnic. Dzieci, które uczestniczą w projekcie Gdańskie Miniatury, mogą swoim rodzicom pomóc. Pierwszym krokiem niech będzie ich uczestnictwo w wędrówkach organizowanych przez Gdańsk 2016 i iBedeker. Zapraszamy.

Tytuł: Gdańskie Miniatury – Główne Miasto
Lokalizacja: Zespół Przedbramia, Targ Węglowy, Gdańsk
Godzina rozpoczęcia: 10:00
Data: 2012-01-26
Godzina zakończenia: 13:30

Komunikat Gdańsk 2016:

Zapraszamy do udziału w wyjątkowej grze miejskiej Gdańskie Miniatury połączonej ze zwiedzaniem Głównego Miasta z przewodnikiem!

TERMIN: 26 stycznia 2012 r. (czwartek). Godziny: 10.00 (I kategoria wiekowa), 12.00 (II kategoria wiekowa)

KATEGORIE WIEKOWE:

I kategoria: II – VI klasy szkoły podstawowej, II kategoria: gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne

MIEJSCE SPOTKANIA: pomiędzy Złotą Bramą a Wieżą Więzienną (okolice Targu Węglowego)

CZAS TRWANIA: Około 1,5 h

MAKSYMALNA ILOŚĆ OSÓB W GRUPIE: 50 – 60

KOSZT: Bezpłatne

Po Głównym Mieście oprowadzi Was profesjonalna przewodniczka Ewa Czerwińska, która w ciekawy sposób, z zabawami, wprowadzi uczestników i uczestniczki w świat gdańskich zabytków i legend. Jest to niezwykła okazja, by zapoznać się z historią nadmotławskiego grodu.

Dodatkową atrakcją dla uczestników spaceru jest obecność podczas wyprawy dziennikarki portalu ibedeker.pl Ewy Kowalskiej. Z wydarzenia powstanie relacja, fotoreportaż oraz film. Wystąpią w nim uczniowie i uczennice Państwa szkoły/ośrodka kultury/grupy nieformalnej.

W związku z obecnością mediów podczas spaceru informujemy, że wzięcie udziału w zabawie jest traktowane jako wyrażenie zgody na publikację wizerunku Państwa kadry pedagogicznej, opiekunów i podopiecznych.

Relacja z poprzednich spacerów:

Stare Przedmieście

Stare Miasto

Nauczyciele otrzymają od organizatorów pełną informację o Gdańskich Miniaturach oraz o grach miejskich organizowanych przez Gdańsk 2016 i portal iBedeker.

Prosimy o potwierdzenie udziału do dnia 22 stycznia (niedziela) z podaniem nazwy szkoły/placówki kultury/grupy nieformalnej i ilości uczestników, wybranej godziny oraz telefonu komórkowego i nazwisk osób, które 26 stycznia będą towarzyszyć grupie dzieci i młodzieży, na adres e-mail [email protected]

Organizatorzy informują, że zapewniają przewodnictwo po Głównym Mieście. Nie zwalnia to Państwa z obowiązku zapewnienia osobom nieletnim opieki zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa.
Organizatorzy zastrzegają, że w przypadku dużej ilości zgłoszeń na wybraną godzinę, będą w konsultacji z grupą zapraszać Państwa na inną porę.
Potwierdzenia zostaną przesłane drogą e-mailową do 24 stycznia.